STAKEHOLDERCONFERENTIES

WILDLANDS ZOO EMMEN

WUNDERLAND KALKAR

STAKEHOLDERCONFERENTIES

Op 27 maart in Wildlands Adventure Zoo, Emmen en 3 april in Wunderland, Kalkar vonden de INTERREG-stakeholderconferenties plaats. We kijken terug op twee succesvolle dagen waaraan een grote groep aan stakeholders uit het hele programmagebied actief heeft deelgenomen!

Tijdens de conferenties is geïnformeerd over de stand van zaken van INTERREG V en de (concrete) resultaten tot nu toe. Daarnaast is uitgebreid gesproken over het voorbereidingsproces van het INTERREG VI-programma dat vanaf 2021 van start gaat. Tijdens workshops zijn de stakeholders actief met elkaar in gesprek gegaan over de concrete thema´s die belangrijk zijn voor de volgende subsidieperiode. De vele input die wij tijdens deze dagen hebben gekregen, wordt meegenomen in de thematische inrichting van het INTERREG VI-programma.

De uitkomsten uit de workshops worden samengevat en zullen te zijner tijd hier worden gepubliceerd.

Tot 3 mei 2019 heeft u de mogelijkheid om een schriftelijke stellingname aan ons te sturen op basis van onderstaand document met achtergrondinformatie over het volgende programma. U kunt uw stellingname sturen aan info@deutschland-nederland.eu.

Inhoudelijke informatie over de stakeholderconferenties