Interreg

Deutschland-Nederland

Zorg verbindt

Zorg verbindt

Ca. 50 Nederlandse en Duitse ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgverzekeraars, brancheverenigingen en patiëntenorganisaties uit de Euregio Rijn-Waal zijn bij het Netwerk Euregionaal Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg aangesloten. Het forum komt enkele keren per jaar bijeen om actuele thema’s op het gebied van gezondheidszorg te bespreken en nieuwe projectideeën te ontwikkelen en te beoordelen. De uitvoering van deze projecten vindt grotendeels plaats met subsidiemiddelen van het Europese programma INTERREG Deutschland-Nederland. Een van deze projecten is het project “Zorg verbindt”

In het middelpunt van het project “Zorg verbindt” staat aan de ene kant het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken voor de burger, de verzekerde, de patiënt en aan de andere kant een optimale inzet en economisch gebruik van de zorgfaciliteiten. Het project speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen in de grensregio. Hierbij kan gedacht worden aan de snelle stijging van chronisch zieken, de groeiende belangstelling voor gezondheid en wellness, de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en de krimp. Strategie is om de zorg en technologie met elkaar te verbinden, zodat de zorg sneller en beter en dichter bij de patiënt terecht komt.

Daartoe zijn elf deelprojecten ontwikkeld, die tijdens de kick-off in korte pitches en videoboodschappen worden voorgesteld:
– Hartrevalidatie op afstand
– GOA – Grensoverschrijdende Onlinebehandeling van Artrose
– Monitoring op afstand: bloeddruk-zelfcontrole
– Tandheelkunde bij ouderen voor verplegenden en mantelzorgers
– Benchmark infectiepreventie bij operaties
– NL/D ziekenhuissamenwerking: groot helpt klein
– Depressie-behandeling op afstand
– Zorg in landelijke grensgebieden
– Euregionale Grensoverschrijdende Matchings/Fieldlabs/Workshop
– Ziekenhuizen lerne van elkaar: plastische Chirurgie
– Oncocog-psycho-Soma behandeling over de grens
– AVM – ziekenhuizen lernen van elkaar

Het INTERREG V A project Zorg verbindt wordt mede mogelijk gemaakt door cofinanciering van het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland, de Nederlandse Provincies Gelderland en Limburg en het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Het project wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.640.682,04 €

Projectlooptijd

1.3.2016 - 28.2.2020

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

Euregio Rijn-Waal

Projectpartners

Stichting Health Valley, Allround Sports - Kuwo GmbH, AOK Rheinland / Hamburg, Apothekerverband Nordrhein e.V., BKV GmbH, CWZ (Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina), afd. gynaecologie, CZ (Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars Groep), De Praktijk Index B.V. , Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH, Gesundheitsnetzwerk Niederrhein e.V. c/o Niederrheinische IHK, Johanniter Krankenhaus Rheinhausen GmbH, Institut für Allgemeinmedizin (ifam) am Centre for Health an Society (chs), Heinrich-Heine-Universität, Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft mbH, St. Antonius Kleve, Stiftung Krankenhaus Bethanien für die Grafschaft Moers, LVR-Klinikum-Essen, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, LVR-Klinik Bedburg-Hau, Cluster InnovativeMedizin.NRW, GbR amk innovationsmanagement GmbH, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) , Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. cardiologie, Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. tandheelkunde, St. Josef Krankenhaus GmbH, Rheinisches Rheuma-Zentrum St. Elisabeth-Hospital, Rijnstate Ziekenhuis, St. Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis , Sint Maartenskliniek, Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH, VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, Zahnärztekammer Nordrhein, Zahnärztekammer Westfalen-Lippe, Radboud Universitair Medisch Centrum, Fysiologie en cardiologie, Fysio Support Fitland Mill, Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. Psychiatrie, Radboud Universitair Medisch Centrum, OOR ON, Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. Beleid, Radboud Universitair Medisch Centrum, IQ Healthcare, IMIBE Institut für med. Informatik, Biometrie und Epidemiologie Universitätsklinikum Essen, Cellitinnen Heilig Geist-Krankenhaus GmbH, Radboud Universitair Medisch Centrum, Radboud REshape Center, KV Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. gynaecologie, Radboud Universitair Medisch Centrum, interne geneeskunde, Sankt Josef Hospital GmbH, Katholische Karl Leisner Kliniken Marien Hospital Kevelaer, Stichting Laurentius Ziekenhuis Roermond

Project
Financiering

Financier Bedrag
academisch ziekenhuis Maastricht, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+ 42.547,90 €
Allround Sports (Kuwo GmbH) 9.750,00 €
ALT - IMIBE Institut für med. Informatik, Biometrie und Epidemiologie Universitätsklinikum Essen 0,00 €
AOK Rheinland / Hamburg 129.066,00 €
Apothekerkammer Nordrhein KdöR 6.364,90 €
Apothekerverband Nordrhein e.V. 5.498,95 €
BKV GmbH 0,00 €
Cellitinnen Heilig Geist-Krankenhaus GmbH 0,00 €
CWZ (Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina), afd. gynaecologie 4.545,72 €
CZ (Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars Groep) 20.457,95 €
De Praktijk Index B.V. 0,00 €
EFRE / EFRO 2.293.842,32 €
Euregio Rijn-Waal 0,00 €
Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH 0,00 €
Fysio Support Fitland Mill 9.750,00 €
Gesundheitsnetzwerk Niederrhein e.V. c/o Niederrheinische IHK 0,00 €
Innovative Medizin.NRW GbR (MedLife GmbH, MedEconRuhr GmbH, HRCB Projekt GmbH)(vorm. InnovativeMedizin.NRW und vorm. Cimed-NRW GbR) 0,00 €
Institut für Allgemeinmedizin (ifam), Universitätsklinikum Düsseldorf 40.266,00 €
Johanniter Krankenhaus Rheinhausen GmbH 0,00 €
Katholische Karl Leisner Kliniken Marien Hospital Kevelaer 0,00 €
Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft mbH, St. Antonius Kleve 78.326,09 €
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) 23.001,40 €
KV Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein 0,00 €
LVR-Klinik Bedburg-Hau 0,00 €
LVR-Klinikum-Essen / Klinik der Universität Duisburg-Essen 80.925,63 €
MWIDE NRW 233.889,75 €
Prof. Dr. med. Jürgen Stausberg 0,00 €
Provincie Gelderland 133.889,75 €
Provincie Limburg 100.000,00 €
Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. Beleid 60.348,20 €
Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. cardiologie 138.138,00 €
Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. gynaecologie 4.545,73 €
Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. Neurochirurgie 120.837,63 €
Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. plastische chirurgie 144.183,85 €
Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. Psychiatrie 128.741,36 €
Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. tandheelkunde 32.034,00 €
Radboud Universitair Medisch Centrum, Fysiologie en cardiologie 129.071,10 €
Radboud Universitair Medisch Centrum, interne geneeskunde 0,00 €
Radboud Universitair Medisch Centrum, IQ Healthcare 0,00 €
Radboud Universitair Medisch Centrum, OOR ON 0,00 €
Radboud Universitair Medisch Centrum, Radboud REshape Center 31.632,85 €
Rheinisches Rheuma-Zentrum St. Elisabeth-Hospital 40.028,25 €
Rijnstate Ziekenhuis (Stichting Rijnstate Ziekenhuis) 4.543,65 €
Sankt Josef Hospital GmbH 0,00 €
Sint Maartenskliniek (Sint Maartenskliniek) 157.950,90 €
St. Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (Stichting St. Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis) 0,00 €
St. Josef Krankenhaus GmbH 4.543,65 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH 101.020,45 €
Stichting Health Valley 0,00 €
Stichting Laurentius Ziekenhuis Roermond 0,00 €
Stiftung Krankenhaus Bethanien für die Grafschaft Moers 4.543,65 €
Universitätsklinikum Düsseldorf 35.562,80 €
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg (Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg ) 136.246,79 €
Zahnärztekammer Nordrhein KdöR 80.907,40 €
Zahnärztekammer Westfalen-Lippe KdöR 21.201,40 €