Interreg

Deutschland-Nederland

Watten-Agenda

De diverse maatregelen worden grensoverschrijdend gecoördineerd en omgezet door een projectconsortium dat bestaat uit de volgende zes partners:

Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)
Organisatie
De OTG is een dienstverlener in en voor de toeristische sector. De OTG bundelt het veelzijdige aanbod van toeristische aanbieders en de ongeveer 50 aangesloten toeristische gemeentes op het schiereiland Ostfriesland.  De centrale marketingstrategie is het winnen van nieuwe klanten door middel van thematische marketing. De wensen van de bezoekers staan centraal bij alle marketingmaatregelen. De OTG is het contactpunt voor alle toeristische vragen over Ostfrieland. Het uitvoeren van de meest uiteenlopende projecten met als doel de regio toeristisch verder te ontwikkelen hoort evenzeer tot de kerntaken van de OTG als marketing en public relations.

Motivatie
Imke Wemken, directrice van Ostfriesland Tourismus GmbH: Met de  ‘Wadden-Agenda’ starten wij een uitdagend en zeer complex INTERREG V A project. Daarbij kunnen wij bogen op de goede, door de jaren gegroeide samenwerking met onze projectpartners. Wij maken ons samen sterk voor het wereldnatuurerfgoed Waddenzee en samen met deskundigen op het gebied van natuur en toerisme hebben wij ons ambitieuze doelen gesteld. Als coördinator van de maatregel ‘bewandelbaar wereldnatuurerfgoed’ zullen wij met de projectgroep het wandelen van het achterland tot aan de kust ontwikkelen en daarbij natuurlijk ook het wadlopen als een bijzonder aanbod betrekken.

Die Nordsee GmbH
Organisatie
De Nordsee GmbH is een overkoepelende organisatie waarbij 20 vakantiebestemmingen op de zeven Oost-Friese eilanden en 13 kustplaatsen zijn aangesloten. De centrale doelstellingen en opgaven van Die Nordsee GmbH zijn de versterking van het gezamenlijke merk ‘Nordsee’, het aantrekken van bezoekers en de promotie van de Noordzee als vakantieregio. De organisatie richt zich vooral op het UNESCO wereldnatuurerfgoed Waddenzee.

Motivatie
Carolin Wulke, directrice van Die Nordsee GmbH: ‘Het wereldnatuurerfgoed Waddenzee vormt voor ons een wezenlijk bestanddeel van het toeristische product. Het is onze doelstelling om zowel onze bezoekers als de plaatselijke bevolking nader kennis te laten maken met deze unieke natuur. Door de Wadden-Agenda krijgen wij de mogelijkheid om productinnovatie om te zetten en maatregelen voor milieuvriendelijk toerisme verder te ontwikkelen. Samen met onze lidorganisaties en de partners aan de Duitse en Nederlandse kant van de grens gaan wij de unieke kanten van de Waddenzee op een heel nieuwe wijze communiceren.

Internationale Dollard Route e.V.
Organisatie
De vereniging Internationale Dollard Route (IDR) is verantwoordelijk voor de gelijknamige, ca. 300 km lange fietsroute tussen Leer (Ostfriesland), Borkum (Oost-Fries eiland) en Winsum (ten noorden van Groningen). De taken van de IDR bestaan behalve uit het beschikbaar stellen van omvangrijk informatiemateriaal ook uit de internationale promotie van de Dollardroute en de kwaliteitsbewaking van de fietsroute.

Motivatie
Kurt Radtke, directeur van de Internationale Dollard Route e.V.: ‘De Internationale Dollard Route zet zich als milieubewuste, Duits-Nederlandse partner op het gebied van fietstoerisme in voor de Wadden-Agenda. Als een verdere duurzame vorm van ervaring moet ook het fietstoerisme worden benut om de unieke natuurwaarden van de Waddenzee over te brengen. De Internationale Dollard Route dient als pilot-route om een nieuw en duurzaam fietstoerisme te testen. Centraal bij de maatregel staan de nauwe vervlechting van de bestaande fietsarrangementen met het wereldnatuurerfgoed Waddenzee, met name de overdracht van informatie over de biotoop en de bewustmaking voor de bijzonderheden van het wereldnatuurerfgoed.’

Provincie Fryslân
Organisatie
De provincie Fryslân is een regionale overheid met een groot aantal taken. Als overheidsinstelling die direct betrokken is bij het wereldnatuurerfgoed, heeft de provincie een onderzoek uitgevoerd naar duurzaam toerisme in het wereldnatuurerfgoed Waddenzee (Sustainable Tourism in the Wadden Sea – World Heritage Destination). De provincie handelt op basis van dit onderzoek en werkt samen met veel grote stakeholders aan het omzetten en verder ontwikkelen van deze strategie.

Motivatie
Monique Pruyt, projectleidster Kennis & Economie Provincie Fryslân: ‘Het INTERREG V A project Wadden-Agenda maakt het ons en onze partners mogelijk om de bekendheid van het UNESCO wereldnatuurerfgoed Waddenzee te vergroten. Maar vooral het economisch nut is van groot belang voor de regio. In de komende jaren kunnen wij met het project belangrijke stappen zetten.

Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
Organisatie
De Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer is verantwoordelijk voor het Nedersaksische deel van het wereldnatuurerfgoed en neemt talrijke taken op zich met betrekking tot educatie, bescherming en beleving van het ecologische systeem. De directie van het nationale park geeft o.a. informatie over milieu en kennis over flora en fauna van de Waddenzee. De directie van het nationaal park staat in nauw overleg met de instanties die in Hamburg en Schleswig-Holstein verantwoordelijk zijn voor de Waddenzee en met Denemarken en Nederland, landen die grenzen aan de Waddenzee.

Motivatie
Peter Südbeck, verantwoordelijk voor het nationaal park en wereldnatuurerfgoed in Nedersaksen: ‘Na het afsluiten van het succesvolle PROWAD project is het INTERREG V-A project ‘Wadden-Agenda’ de volgende, belangrijke stap in de richting van het omzetten van de duurzame toeristische strategie voor het wereldnatuurerfgoed Waddenzee. Het verheugt ons om samen met de andere partners ook in de toekomst een bijdrage te leveren aan een grotere bekendheid van het wereldnatuurerfgoed en de trots en het enthousiasme voor het behoud van dit unieke natuurlijke landschap voor onze huisdeur te versterken.’

Marketing Groningen
Organisatie
Marketing Groningen is het toeristische marketingbureau voor de stad en de provincie Groningen dat in 2003 werd opgericht. De taken van Marketing Groningen zijn de ontwikkeling en de realisatie van de marketingstrategie en de coördinatie van de samenwerking van de partners binnen de provincie.

Motivatie
Hans Poll, directeur van Marketing Groningen: ‘Het project ‘Wadden-Agenda’ speelt een centrale rol in de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Wij willen het wereldnatuurerfgoed Waddenzee dan ook graag samen met de Duitse en Nederlandse partners aan de wereld presenteren. Dit unieke gebied verdient alle aandacht’.