Interreg

Deutschland-Nederland

Watten-Agenda

Binationale agenda voor de realisatie van de strategie voor duurzaam toerisme in het Werelderfgoed Waddenzee

In juli 2014 werd na een ontwikkelingsperiode van twee jaar met de natuurbeschermings- en toeristische organisaties het strategiepapier ‚Duurzaam toerisme in de Waddenzee als werelderfgoed-bestemming‘ gepresenteerd. Het project ‚Wadden-Agenda‘ voert tot eind 2018 een belangrijk deel van deze strategie uit in het kader van grensoverschrijdende samenwerking. De doelen van het project vinden hun neerslag in vier takenpakketten: (1) Bewustmaking van, en enthousiasmering voor de Waddenzee; (2) Kennis en de vorming van een kennisnetwerk voor de Waddenzee; (3) Verbinden van duurzame belevingsvormen met de Waddenzee; (4) Communicatie over het Waddenzee buiten de regio. Het Projektconsortium dat bestaat uit zes partners realiseert met verschillende maatregelen de verschillende takenpakketten. Het projectgebied loopt van de Nederlandse kustgebieden van de provincies Fryslân en Groningen, via Ostfriesland tot aan de Weser aan de Duitse kant en omvat ook het binnenland dat wordt gekenmerkt door de nabijheid van de zee. Met het project ‚Wadden-Agenda‘ ontstaat een nieuwe uitvoeringsgerichte structuur van de grensoverschrijdende Waddenzee-samenwerking, die duurzaam toerisme tot behoud en bescherming van het wereldnatuurerfgoed centraal stelt.


Naar project

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.601.476,16 €

Projectlooptijd

1.10.2015 - 31.12.2018

Prioriteit

Soziokulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes

Hoofdpartner

Ostfriesland Tourismus GmbH

Projectpartners

Die Nordsee GmbH, Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Internationale Dollard Route e. V., Provincie Fryslân, Marketing Groningen

Project
Financiering

Financier Bedrag
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer 61.921,65 €
EFRE / EFRO 1.300.738,08 €
Provincie Fryslân 176.900,38 €
Ostfriesland Tourismus GmbH 242.408,67 €
Internationale Dollard Route e. V. 62.031,33 €
Marketing Groningen 86.980,91 €
Niedersächsische Staatskanzlei 260.147,62 €
Die Nordsee GmbH 139.499,27 €
Partner provincie Fryslân 187.601,01 €
Provincie Groningen 83.247,24 €