Interreg

Deutschland-Nederland

Wasserrobuste Städte

Waterrobuuste Steden

De klimaatverandering die zich voltrekt, heeft directe gevolgen voor de steden in onze grensstreek. Ze worden steeds vaker geconfronteerd met overstromingen, watertekorten, slechte waterkwaliteit en hittestress. Extreme neerslag deed zich voor in 2010 (Achterhoek-Borken), 2014 (Münster) en 2017 (Rijssen-Twente). De zeer hete en droge zomer van 2018 is een ander opvallend voorbeeld. Deze weersextremen hebben verstrekkende economische en sociale gevolgen voor de inwoners, bedrijven en gebruikers van de steden en leiden tot grote ruimtelijke uitdagingen voor het stadsbestuur. De aanpassing aan de klimaatverandering zal de komende decennia een van de belangrijkste uitdagingen voor de gemeenten en steden in de Euregio zijn. De steden Zutphen en Hengelo (Ov.), Bocholt en Münster en de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen willen deze uitdaging samen aangaan. Door middel van grensoverschrijdende samenwerking zullen zij elkaar hierin ondersteunen en elkaars sterke punten benutten om tot optimale oplossingen te komen. De partners zullen werken volgens de ‘meerlaagse aanpak’, die bestaat uit:
1] het voorkomen van overlast,
2] het beperken van de overlast en
3] handelen in geval van overlast.

In totaal zullen 12 maatregelen worden ontwikkeld en (deels) geïmplementeerd in 3 werkpakketten. Dit gebeurt in tweeledige samenwerking zodat de partners elkaar optimaal kunnen ondersteunen en van elkaar kunnen leren. Daarnaast vindt er een regelmatige, gezamenlijke kennisuitwisseling plaats, niet alleen tussen de projectpartners onderling, maar ook met alle gemeenten en steden in de Euregio. De ervaringen, kennis en inzichten uit het project worden gecombineerd in een handboek, dat bedoeld is voor alle gemeenten en steden in de Euregio en daarbuiten, en zo ook bijdraagt aan de EUREGIO 2030-strategie.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.760.000,00 €

Projectlooptijd

1.11.2018 - 31.3.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

waterschap rijn en ijssel

Projectpartners

Waterschap Vechtstromen, Gemeente Hengelo, Stadt Münster, Stadt Bocholt, Gemeente Zutphen

Project
Financiering

Financier Bedrag
Gemeente Zutphen 60.000,00 €
Gemeente Hengelo 75.000,00 €
Waterschap Vechtstromen 75.000,00 €
Stadt Bocholt 76.500,00 €
Stadt Münster 76.500,00 €
Provincie Gelderland 88.000,00 €
Provincie Overijssel 88.000,00 €
waterschap rijn en ijssel 165.000,00 €
MWIDE NRW 176.000,00 €
EFRE / EFRO 880.000,00 €