Interreg

Deutschland-Nederland

Wasserrobuste Städte

Waterrobuuste Steden

De optredende klimaatverandering raakt de steden in onze grensregio heel direct. Zij hebben steeds vaker te maken met wateroverlast, watertekorten, een slechte waterkwaliteit en hittestress. De zeer warme en droge zomer van 2018 toont dit indringend aan. De steden Zutphen en Hengelo (Ov.), Bocholt en Münster slaan de handen ineen om – samen met Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vechtstromen – aan deze problemen te werken. De partners gaan samen 12 maatregelen uitvoeren die de steden meer waterrobuust moeten maken, op basis van de ‘meerlaagse benadering’. De opgedane ervaring, kennis en inzichten met deze benadering worden na 3 jaar gebundeld in een handleiding, die is bestemd voor alle gemeenten en steden in de Euregio.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.760.000,00 €

Projectlooptijd

1.11.2018 - 31.3.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

waterschap rijn en ijssel

Projectpartners

Waterschap Vechtstromen, Gemeente Hengelo, Stadt Münster, Stadt Bocholt, Gemeente Zutphen

Project
Financiering

Financier Bedrag
Gemeente Zutphen 60.000,00 €
Gemeente Hengelo 75.000,00 €
Waterschap Vechtstromen 75.000,00 €
Stadt Bocholt 76.500,00 €
Stadt Münster 76.500,00 €
Provincie Gelderland 88.000,00 €
Provincie Overijssel 88.000,00 €
waterschap rijn en ijssel 165.000,00 €
MWIDE NRW 176.000,00 €
EFRE / EFRO 880.000,00 €