Interreg

Deutschland-Nederland

Vital Regions

Vital Regions

In Noord-Nederland en Noord-West-Duitsland is al enige tijd ontgroening en vergrijzing gaande met als gevolg krimp in deze regio’s. Hierdoor komt het voorzieningenniveau onder druk te staan; onder anderen op het gebied van de gezondheidszorg. Er wordt in toenemende mate beroep gedaan op de zelfredzaamheid van bewoners en informele zorg. Voor Drenthe en Emsland is het een uitdaging om met name oudere bewoners, zo goed mogelijk te ondersteunen om lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Technologische innovaties spelen hierbij een cruciale rol.

Het project ‘Vital Regions’ richt zich op versterken van de eHealth sector in de grensregio middels het realiseren van ‘Vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen’. Deze Vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen bieden het regionale MKB de unieke mogelijkheid product innovaties in real-life pilots te testen om op deze manier te laatste ontwikkelingsstappen te kunnen zetten en gedegen business cases voor de daadwerkelijke markt introductie te kunnen ontwikkelen.

In zeven werkpakketten, ‘AGILE’, het ‘Mollenspel’, 8D Game, het ‘Autonoom technologisch woonverblijf’, het ‘SMART bed’, de ‘Show to do’ en het ‘Digitale Platform Vital Regions’ worden prototypes gerealiseerd. De Duitse en Nederlandse hogescholen ondersteunen het MKB om de innovatieve producten en diensten te valideren en valoriseren. Middels een innovatief projectproces worden marktrijpe producten via gedegen businessplannen vermarkt. Bij het project zijn 12 ondernemers en 4 hogescholen betrokken, evenals 9 organisaties ten behoeve van het testen van de prototypes.
De samenwerking dient te leiden tot duurzame Duits-Nederlandse netwerkvorming, tot een grensoverschrijdende wetenschappelijke basis voor valorisatie van innovatieve technologische producten en diensten en door intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en het MKB.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.761.290,00 €

Projectlooptijd

1.1.2017 - 31.12.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Stichting NHL

Projectpartners

Hanze Hogeschool, Jade Hochschule, Hochschule Osnabrück, University of Applied Science, HLE, Skerpfit BV, IT Diensleistungsgesellschaft mbH, WeHelpen Cooperatie U.A., Bloei, Pathuis beheer BV, De Volmacht, Landkreis Emsland, Vegro, 8D-Games, Living lab, Science to business GmbH, Wessels, NN

Project
Financiering

Financier Bedrag
8D-Games 24.862,00 €
EFRE / EFRO 880.645,00 €
Gemeente Aa & Hunze 45.000,00 €
Healthcoins BV 20.400,00 €
HLE Consultancy 20.900,00 €
Hochschule Osnabrück, University of Applied Science 26.000,00 €
IT Dienstleistungsgesellschaft mbH 153.650,00 €
Jade Hochschule 23.730,00 €
Landkreis Emsland 55.826,00 €
Living lab, Science to business GmbH 15.725,00 €
Manfred Wessels GmbH & Co. KG 10.200,00 €
MB Niedersachsen 136.513,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 81.908,00 €
NN (c/o EDR) 29.075,00 €
Pathuis beheer BV 7.650,00 €
Provincie Drenthe 19.659,00 €
Provincie Fryslân 24.572,00 €
Provincie Groningen 10.375,00 €
Skerpfit BV 21.975,00 €
Stichting Hanze Hogeschool Groningen 8.000,00 €
Stichting NHL Stenden Hogeschool 46.405,00 €
Vegro Verpleegartikelen BV 4.420,00 €
WeHelpen Cooperatie U.A. 47.900,00 €
Woningstichting De Volmacht 45.900,00 €