Interreg

Deutschland-Nederland

VISTA - Vision Supported Truck docking Assistant

VISTA: op weg naar efficiënt en schadevrij transport op distributiecentra

De logistieke sector is voortdurend op zoek naar innovaties die kunnen helpen bij het verbeteren van het
serviceniveau en de winstgevendheid van de sector. Deze innovaties hebben de laatste decennia o.a. geleid tot
een verminderd brandstofverbruik en emissies. Inmiddels wordt op grote schaal geëxperimenteerd met
autonome vrachtauto’s. Veel van deze innovaties hebben met elkaar gemeen dat extra technologie in het voertuig
de rol van de bestuurder overneemt. De genoemde pilots hebben nog iets overeenkomstig: de veelal dure en
complexe technologie kan feitelijk alleen in nieuwe voertuigen toegepast worden.
In dit project wordt gezocht naar een tussenvorm die voordelen van automatisering in de bestaande vloot brengt,
zonder dat de technologische kosten zo hoog zijn dat de automatisering nooit rendabel wordt. Bij inzet van de
VISTA-technologie zijn de technologische veranderingen aan de truck minimaal en blijft de chauffeur zelf de
handelingen verrichten. Parkeren (‘docken’) van trucks wordt gemakkelijker en schadevrij.
Het uiteindelijke doel van het project is om met deze technologie een doorbraak te creëren in het logistieke proces
op distributieterreinen en in havens; efficiëntere processen, relaxte taakuitvoering van chauffeurs en minder
schade. Een potentiële bijvangst is dat minder geschoolde jongere chauffeurs gemakkelijker kunnen worden
ingezet, daar waar nu een groot tekort is aan chauffeurs met ervaring. De uiteindelijke kosten van grootschalige
introductie van VISTA in de bestaande vloot zullen gering zijn, mede ingegeven door de zeer beperkt additionele
hardware kosten. Dat maakt dat de resultaten snel benut kunnen worden. Een scan van de business laat zien dat
soortgelijke producten nog niet beschikbaar zijn op TRL>7. Een uitgebreide businesscase analyse zal laten zien
waar de opbrengsten zullen neerdalen. Op basis hiervan worden verschillende PMC (Product Markt Combinaties)
opgesteld.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.148.635,00 €

Projectlooptijd

1.1.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Projectpartners

Hochschule Rhein-Waal, A.J. Watson BV (h.o.d.n. Kruidvat), Recreate B.V., Koninklijke Ahold Delhaize BV, Bönders GmbH, Coduct GmbH , Track32, Peter Appel Transport BV, ICR3ATE Digital Makers Lab B.V., intoEU, V-Tron GmbH, BRICKLOG Deutschland GmbH & Co.KG