Interreg

Deutschland-Nederland

Verwaltungsbehörde

Managementautoriteit INTERREG V

De managementautoriteit is tegenover de EU-Commissie verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het samenwerkingsprogramma overeenkomstig het beginsel van deugdelijk financieel beheer en de desbetreffende wetgeving (bijv. EU- en nationale wetgeving). De taken van de managementautoriteit worden in artikel 125 van Verordening (EU) 1303/2013 vastgelegd. De managementautoriteit houdt toezicht op de correcte uitvoering van de door haar gedelegeerde taken.


Naar project

Project
Informatie

Geplande projectkosten

650.000,00 €

Projectlooptijd

1.8.2015 - 31.12.2022

Prioriteit

Technische Hilfe

Project
Financiering

Financier Bedrag
Ministerie van Economische Zaken 123.051,07 €
EFRE / EFRO 341.116,71 €
MWIDE NRW 131.142,89 €
Niedersächsische Staatskanzlei 54.689,33 €