Interreg

Deutschland-Nederland

UNLOCK

Personeel over de grens -Grensoverschrijdend ontsluiten van vakkrachten voor MKB en stimuleren van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit van werkzoekenden

Het MKB in het grensgebied ondervindt nadelen bij het vinden van werknemers t.o.v. bedrijven met een centrale ligging. Verschillen in taal & cultuur, bemiddelingssystemen en wet- en regelgeving maken het aanstellen van personeel van over de grens zeer complex. UNLOCK wil vraag een aanbod op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Hierdoor worden het verwachte gebrek aan vakkrachten (krimp!) en conjuncturele schommelingen beter opgevangen.

Hiertoe zijn de volgende maatregelen gepland:
1. Algemene informatie over- en motivatie voor werken over de grens
Beschikbaar stellen van algemene informatie en imagobevorderende publiciteitsacties om meer kennis en een positieve houding t.a.v. grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te bewerkstelligen.

2. Grensoverschrijdend verbinden van bemiddelingsinstanties, -processen en -instrumenten.
De EUREGIO brengt partners/netwerken op het gebied van werken, bemiddeling en onderwijs in een platform bijeen om tot een duurzame grensoverschrijdend samenwerking en bemiddeling te komen.

3. Ondersteuning MKB bij aanstelling en behoud van grensoverschrijdend personeel
Bij de EUREGIO wordt een GrensInfoPunt gevestigd als centraal regionaal inlooppunt (frontoffice) voor werkgevers én werknemers bij vragen op het gebied van hun huidige, vroegere of toekomstige grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.
Verder wordt in 2016-2017 een businessplan uitgewerkt om na afloop van het project tot een van INTERREG onafhankelijke financiering van de dienstverlening te komen.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.174.528,56 €

Projectlooptijd

1.7.2015 - 30.4.2019

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

EUREGIO

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 1.087.264,29 €
EUREGIO 27.647,31 €
Gemeente Hardenberg 26.875,00 €
Kreis Borken 75.250,00 €
Kreis Steinfurt 35.833,00 €
Landkreis Emsland 17.500,00 €
Landkreis Grafschaft Bentheim 60.200,00 €
MB Niedersachsen 109.015,62 €
MWIDE NRW 218.010,86 €
Provincie Gelderland 163.508,21 €
Provincie Overijssel 163.508,27 €
Regio Achterhoek 46.583,00 €
Regio Twente 143.333,00 €