Interreg

Deutschland-Nederland

TreeMania

TreeMania - Internet of Trees

Het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen is een van de belangrijkste taken waarmee de samenleving vandaag de dag wordt geconfronteerd. De groeiende wereldbevolking en het welvaartsniveau leiden onder meer tot een toename van woongebieden, waardoor de verstedelijking toeneemt en er steeds minder ruimte blijft voor groen. Geschikte concepten voor het duurzaam in stand houden van een gezonde leefomgeving in stedelijke gebieden ontbreken. Met de ondertekening van Agenda 2030 in 2016 hebben zowel Nederland als Duitsland zich ambitieuze doelen gesteld, die nu vooral op gemeentelijk niveau moeten worden uitgevoerd.

Deze doelstellingen moeten ook worden bereikt met behulp van digitale technologie. De Duitse duurzaamheidsstrategie stelt letterlijk: “Met het oog op Agenda 2030 is het belangrijk om de technische en wetenschappelijke vooruitgang te gebruiken om ecologische en sociale uitdagingen aan te gaan. Duurzaamheid en digitalisering vragen om of leiden tot een verandering in de samenleving, de economie en de levensstijl”.

Het doel van TreeMania is het ontwikkelen van duurzame methoden voor het kweken, aanplanten en verzorgen van bomen en struiken in stedelijke gebieden. Het project zal deze methoden combineren met digitale elementen en artificial intelligence om gegevens over gezondheid van bodem, bomen en struiken te verzamelen en deze in dashboards samen te stellen. Dit product van duurzaam landschaps- en bodembeheer, digitale technologie en state-of-the-art sensortechnologie maakt deze projectaanpak innovatief.

TreeMania heeft veel positieve effecten: Milieubescherming, duurzame stadsontwikkeling (bv. luchtkwaliteit, temperatuurbalans, fijnstofverontreiniging, grondwateronttrekking, biodiversiteit, bescherming tegen overstromingen), het aantrekkelijker maken van de gemeenschappelijke ruimte voor burgers en het bijdragen tot het doelgericht voldoen aan de wettelijke vereisten (“van middelvoorschriften naar doelvoorschriften”).

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.489.044,68 €

Projectlooptijd

1.1.2020 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

GIQS e.V.

Projectpartners

Stadt Mönchengladbach, Whysor B.V., Gemeente Weert, De Biogeoloog, Suolo BV (Arnold Co-Innovatie), Kommune NRW n.n., Gemeente Nijmegen, Gemeente Maastricht, Stadt Krefeld, Wirtschaftsbetriebe Kommune NRW n.n., Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR, Kommunalbetrieb Krefeld AöR, Detiger

Project
Financiering

Financier Bedrag
GIQS e.V. 0,00 €
Kommune NRW n.n. 0,00 €
Stadt Krefeld 0,00 €
Stadt Mönchengladbach 0,00 €
Gemeente Maastricht 25.000,00 €
Gemeente Nijmegen 25.000,00 €
Gemeente Weert 25.000,00 €
Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR 25.000,00 €
Kommunalbetrieb Krefeld AöR 50.000,00 €
Provincie Gelderland 75.000,00 €
Whysor B.V. 75.790,46 €
Suolo BV (Arnold Co-Innovatie) 85.339,20 €
De Biogeoloog 93.602,00 €
Provincie Limburg 100.000,00 €
Detiger 108.706,00 €
MWIDE NRW 206.501,37 €
EFRE / EFRO 594.105,65 €