Interreg

Deutschland-Nederland

The Green & Blue Rhine Alliance

De Groen-Blauwe Rijn alliantie

De Groen-Blauwe Rijn-Alliantie (GBRA) is een project dat door 10 partners uit Duitsland en Nederland wordt uitgevoerd. Deze partners bestaan uit natuurorganisaties en (semi)overheden.

Het doel van het project is om de Duits – Nederlandse samenwerking in het Rijn-Waal-gebied rond de thema’s water, natuur, rivierbeheer, visserij en natuur & milieueducatie te verbeteren, kennis hieromtrent uit wisselen en ontsnipperingsmaatregelen uit te voeren ten behoeve van de otter en trekvissen.

De partners willen met het project op een actieve manier werken aan verbetering van de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse partijen. Hiervoor is nodig dat partijen elkaar beter leren kennen qua organisatie, werkwijze, bevoegdheden en ambities.

Concreet heeft het project de volgende doelstellingen:

1. Verbeteren van de Duits – Nederlandse samenwerking in het Rijn – Waal gebied rond de thema’s water, natuur, rivierbeheer,visserij en natuur & milieueducatie

2. Vergroten van het begrip van een waardevol groen & blauw Rijn landschap in het grensgebied bij schoolkinderen en bewoners

3. Vergroten van de kennis en kennisuitwisseling over uiterwaardontwikkeling, functioneren ecologische corridors en populatieontwikkeling van otters/trekvissen om integrale planning en beheermaatregelen te verbeteren

4. Verbeteren van de fysieke, grensoverschrijdende ecologische Rijn corridor door het oplossen van 55 otterknelpunten.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.545.380,81 €

Projectlooptijd

1.5.2017 - 30.4.2020

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

ARK Natuurontwikkeling

Projectpartners

NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V., Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. , Sportvisserij Nederland , Rijkswaterstaat Oost Nederland , waterschap rijn en ijssel, Vereniging Cultuurlandschap Nederland, Bezirksregierung Düsseldorf, Biologische Station Kreis Wesel e.V. , Stichting De Bastei

Project
Financiering

Financier Bedrag
ARK Natuurontwikkeling (Stichting ARK) 220.723,99 €
Bezirksregierung Düsseldorf 102.796,37 €
Biologische Station Kreis Wesel e.V. 18.781,65 €
EFRE / EFRO 1.772.690,40 €
MWIDE NRW 443.172,60 €
NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V. 103.182,55 €
Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. 80.474,75 €
Provincie Gelderland 443.172,60 €
Rijkswaterstaat Oost Nederland 141.315,80 €
Sportvisserij Nederland 36.433,35 €
Stichting De Bastei 17.989,15 €
Vereniging Cultuurlandschap Nederland 114.478,80 €
waterschap rijn en ijssel 50.168,80 €