Interreg

Deutschland-Nederland

STRASUS

Strategic Sustainability for Logistics

Het STRASUS-project biedt het Duitse en Nederlandse MKB in de logistiekbranche ondersteuning bij het ontwikkelen, opstellen en vertalen van een duurzaamheidsstrategie (afbeelding 1) op basis van de voor hen geldende richtlijn. De bedoeling is om synergiën te creëren op basis van al bestaande en geïmplementeerde MVO-initiatieven.
Voornoemde synergiën worden gekoppeld aan voorbeelden van best-practices, die vervolgens, in samenwerking met pioniers uit de branche, zullen worden vertaald naar een workshop-concept. Ter ondersteuning van de workshops zullen spelvorm-simulatiemodellen worden ingezet, die vervolgens door het logistiekbedrijf als computerondersteunde trainingsmodule kunnen worden gebruikt om, buiten de workshops om, een eigen duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen. Zo leren de logistiekbedrijven in de verschillende regio’s, met behulp van zogeheten “gamificatie”-beginselen meer over duurzaamheidsthema’s en hoe ze deze naar de eigen onderneming kunnen vertalen en in de praktijk brengen.
Het project is opgedeeld in de volgende 4 werkpakketten (WP) verdeeld:
1. Serious Gaming Module
2. Workshops
3. PR en Communicatie
4. Projectmanagement

Voor WP1 worden de spelvorm-modules ontworpen die vervolgens, gedurende het project in de workshops uit WP2 worden getest, gerealiseerd en ingezet. Voor WP3 wordt t.b.v. de voortzetting van het “Serious Gaming“-workshopconcept, door de wetenschappelijke projectpartner een model ontwikkeld op basis van het principe van “train-the-trainer“. Op deze manier is gewaarborgd dat het integrale concept, ook na afronding van het project op het gebied van kwaliteit en (on)kosten, zowel aan Duitse alsook aan Nederlandse kant, op een gelijkwaardige wijze wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt een doeltreffende communicatie gewaarborgd met MKB-bedrijven in de regio, wat de bekendheid van het concept ten goede komt. In het kader van WP4 komt het centrale projectmanagement van Strasus aan de orde.


Naar project

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.496.032,00 €

Projectlooptijd

1.6.2017 - 31.5.2020

Prioriteit

Erhöhung der grenzüberschreitenden Innovationskraft im Programmgebiet

Hoofdpartner

Hochschule Niederrhein

Projectpartners

BuGaSi GmbH, International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS), Stelten GmbH & Co.KG, Valensina GmbH, H.M.Verploegen, FFT projects, Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Gesink B.V.

Project
Financiering

Financier Bedrag
Valensina GmbH 33.734,00 €
Hochschule Niederrhein 104.525,00 €
Ministerie van Economische Zaken 96.943,00 €
Gesink B.V. 31.756,00 €
BuGaSi GmbH 96.160,00 €
Provincie Gelderland 64.629,00 €
H.M.Verploegen 31.756,00 €
Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 10.788,00 €
International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS) 55.445,00 €
MWIDE NRW 161.572,00 €
FFT projects 31.756,00 €
EFRE / EFRO 748.014,00 €
Stelten GmbH & Co.KG 28.954,00 €