Interreg

Deutschland-Nederland

Stadtbildpflege 2.0 / Onderhoud openbare ruimte 2.0.

Onderhoud openbare ruimte 2.0

Vergrijzing en andere grote trends zetten mensen die verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte onder druk. Hoe moet de openbare ruimte in de toekomst worden beheerd, zodat mensen daar graag verblijven en zich veilig voelen? Hoe moeten wijken worden opgezet, ingericht en onderhouden? Hoe kan de burger een verantwoordelijke rol spelen en hoe kan men zijn/haar inzet stimuleren en meer eigen initiatief bevorderen? In Nederland en Duitsland zijn deze en andere zaken onderwerp van gesprek bij gemeenten en woningbouwcoöperaties, die zich met steeds grotere uitdagingen en eisen aan hun dienstverleningen geconfronteerd zien. Beide landen zien dat een grens bereikt is met de conventionele methoden. Het is tijd om grensoverschrijdend
en in onderlinge samenwerking ervaringen uit te wisselen en successen en inzichten te combineren. Dit om in praktisch veldonderzoek veelbelovende maatregelen te testen, samen te evalueren en in een innovatief strategiehandboek te publiceren, waarvan ook andere regio?s zullen profiteren. Het grensoverschrijdende concept zorgt ervoor dat er vanuit een multiculturele gedachte gewerkt wordt: wat zijn onze sterke punten en wat kunnen we leren van onze buren? Wat zijn de effecten van onze culturele rugzak op de publieke ruimte? Vragen die alleen een grensoverschrijdend concept kan beantwoorden.

Projekt
Informationen

Geplante Projektkosten

837.512,20 €

Projektlaufzeit

1.1.2018 - 31.12.2020

Priorität

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management e.V.

Projektpartner

DNL-contact Gmbh & Co KG, Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo, Stadt Emsdetten, Stadt Ahlen, Welbions, Woningcorporatie Domijn, WG EMS, Vivawest

Projekt
Finanzierung

Finanzierer Betrag
DNL-contact Gmbh & Co KG 13.153,00 €
Gemeente Enschede 16.667,50 €
Gemeente Hengelo 16.667,50 €
Stadt Ahlen 16.667,50 €
Stadt Emsdetten 16.667,50 €
Vivawest 42.192,00 €
Welbions 42.192,00 €
WG EMS 42.192,00 €
Woningcorporatie Domijn 42.192,00 €
Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management e.V. 45.171,05 €
MWIDE NRW 62.497,03 €
Provincie Overijssel 62.497,03 €
EFRE / EFRO 418.756,09 €