Interreg

Deutschland-Nederland

Spreek je buurtaal - Sprich deine Nachbarsprache

Koepelproject buurtaal voor Nederlandse basisscholen alsmede Duitse Grundschulen en Schulen der Sekundarstufe I

In het project staat de implementatie van kwalitatief hoogwaardig buurtaalonderwijs op basisscholen, Grundschulen en Schulen der Sekundarstufe I in het EUREGIO-gebied centraal. Drempels die scholen ervaren om buurtaalonderwijs op te nemen, worden weggenomen door o.a. het aanbieden van opleidingstrajecten en het (door-)ontwikkelen van didactische concepten en materialen.

De Nederlandse en Duitse scholen gaan grensoverschrijdende partnerschappen aan en werken samen zodat zowel leerlingen als leerkrachten op een intensieve manier kennis van de buurtaal en buurcultuur opdoen. Tevens wordt geïnvesteerd in brede netwerkvorming en de verankering van inhoudelijke en strategische samenwerking door middel van het opzetten van een EUREGIOnaal expertise- en coördinatiepunt voor het buurtaalonderwijs. In de tweede helft van 2018 werd hieromtrent een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

In 2017 zijn de opleidingen buurtaal gestart, zowel Duits als Nederlands en vakdidactiek in vroeg vreemde talen. De opleidingen werden verzorgd door Radboud into Languages. In de tweede helft van 2018 volgde een tweede aanbod voor de aan dit project deelnemende scholen.

In 2017 is een materialenlijst N/D opgesteld. De scholen kregen de mogelijkheid om voor een vastgesteld bedrag uit deze lijst materialen te bestellen.
De samenwerking tussen de deelnemende scholen is geïntensiveerd door het opzetten van een N/D clusteroverleg, geografisch georganiseerd. Hier wordt kennis en ervaringen uitgewisseld tussen de buurtaalcoordinatoren van de clusterscholen.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.813.987,00 €

Projectlooptijd

1.9.2016 - 31.8.2020

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Regio Achterhoek

Projectpartners

Stichting Essentius, Gemeente Aalten, Bezirksregierung Münster, Niedersächsische Landesschulbehörde, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW), Stichting interconfessioneel onderwijs Bredevoort, Stichting Consent, Stichting Keender, Stichting Katholiek Onderwijs Enschede, Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o., Schulamt für den Kreis Kleve

Project
Financiering

Financier Bedrag
Bezirksregierung Münster 0,00 €
Kaderpartner NL + D 202158 0,00 €
Schulamt für den Kreis Kleve 0,00 €
Stichting Consent 0,00 €
Stichting interconfessioneel onderwijs Bredevoort 3.834,00 €
Stichting Keender 5.034,00 €
Gemeente Aalten 6.000,00 €
Gemeente Enschede 6.000,00 €
Gemeente Haaksbergen 6.000,00 €
Gemeente Losser 6.000,00 €
Gemeente Oude IJsselstreek 6.000,00 €
Gemeente Twenterand 6.000,00 €
Gemeente Winterswijk 6.000,00 €
Gemeinde Heek 6.000,00 €
Gemeinde Südlohn 6.000,00 €
Gemeinde Uelsen 6.000,00 €
Samtgemeinde Emlichheim 6.000,00 €
Samtgemeinde Neuenhaus 6.000,00 €
Stadt Ahaus 6.000,00 €
Stadt Bocholt 6.000,00 €
Stadt Borken 6.000,00 €
Stadt Emmerich am Rhein 6.000,00 €
Stadt Gronau 6.000,00 €
Stadt Nordhorn 6.000,00 €
Stadt Vreden 6.000,00 €
Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o. 14.904,37 €
Stichting Katholiek Onderwijs Enschede 14.904,37 €
Regio Achterhoek 29.756,30 €
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) 37.498,00 €
Nederlandse Taalunie 50.000,00 €
MB Niedersachsen 66.273,24 €
MWIDE NRW 66.273,24 €
Niedersächsische Landesschulbehörde 81.933,00 €
Stichting Essentius 87.755,00 €
Provincie Gelderland 132.546,10 €
EFRE / EFRO 704.710,85 €