Interreg

Deutschland-Nederland

SpoorRegio / SchienenRegio

Studie naar de optimalisatie van de grensoverschrijdende spoorverbindingen in het Euregio-gebied

De aard van het INTERREG-project Spoorregio/SchienenRegion is een verkennende studie uitvoeren dat zich specifiek richt op het spoornetwerk in het Twents/Drentse grensgebied met Duitsland rond de bestaande internationale treinverbinding Amsterdam-Hengelo-Osnabrück-Berlijn.

Betrokken partners binnen het project zijn: Bentheimer Eisenbahn, IHK Nord Westfalen, IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Landkreis Grafschaft Bentheim, Landkreis Osnabrück, Provincie Drenthe, Regio Twente, Stadt Münster, Stadt Osnabrück, Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM), waarbij de provincie Overijssel leadpartner van het project is.

Studie onderdelen waar het project zich op richt zijn onder meer:

1: Treinverbinding Emmen-Nordhorn-Rheine (opdrachtgever Bentheimer Eisenbahn)

In 2015 is door de deelstaat Nedersaksen besloten om de Bentheimer Eisenbahn tussen Bad Bentheim en Neuenhaus op te waarderen ten behoeve van reactivering van het personenvervoer per spoor. Gepland is dat in 2018 de eerste treinen op dit traject zullen rijden. De geplande reactivering biedt als basis mogelijk ook kansen voor het doortrekken van de verbinding voor grensoverschrijdend personenvervoer richting Emmen en de aantakking op het Duitse Fernnetz via het spoorknooppunt Rheine. Nader onderzoek moet is hier meer inzicht geven.

2a: Optimalisatie treinverbinding Zwolle – Enschede – Gronau – Münster (opdrachtgever Provincie Overijssel).

Deze deelstudie moet inzicht geven in de effecten van het aan elkaar koppelen van de regionale treindiensten Münster-Enschede en Enschede-Zwolle om de aantrekkelijkheid van deze treinverbindingen te vergroten.

2b: Uitwerken Elektrificatie Enschede – Münster (opdrachtgever ZVM)

In de afgelopen jaren is het aantal passagiers op het traject Münster – Enschede gestaag gegroeid en heeft geleid tot capaciteitsknelpunten op deze verbinding. Het is met de huidige infrastructuur niet mogelijk om meer of langere treinen in te zetten. De studie moet uitwijzen of een verdere capaciteitsuitbreiding is mogelijk door het elektrificeren van het gehele traject Münster – Enschede en de inzet van dubbeldekkers.

3: Versnelling en verbetering van de Oost-West Corridor Amsterdam-Hengelo-Osnabruck-Berlijn (opdrachtgever Provincie Overijssel)

Dit werkpakket omvat een studie die zich richt op analyse en beoordeling van de haalbaarheid en wenselijkheid van maatregelen die bijdragen aan een versnelling en verbetering van de treinverbinding Amsterdam – Hengelo – Osnabrück – Berlijn, zowel in Nederland als in Duitsland. Deze verbinding doorkruist het Euregio-gebied en verbindt de verstedelijkte gebieden in de Euregio onderling en met de belangrijke stedelijke gebieden in Nederland en Duitsland en is een belangrijke drager van het spoornetwerk in het Euregio-gebied

4: Verbetering ontsluiting FMO (Luchthaven Münster-Osnabrück) (opdrachtgever Provincie Overijssel)

Op dit moment wordt de luchthaven FMO ontsloten met snelbusverbindingen uit Münster Hbf en uit Ibbenbüren. Een meer hoogwaardige ontsluiting van de luchthaven heeft een belangrijke meerwaarde. Het doel van deze deelstudie is om de mogelijkheden te onderzoeken FMO beter te ontsluiten met trein en bus. Dit wordt zowel bestudeerd vanuit de verbinding Hengelo – Rheine, als vanuit de verbinding Enschede – Münster.