Interreg

Deutschland-Nederland

SpoorRegio / SchienenRegio

SpoorRegio - Studie naar de optimalisatie van de grensoverschrijdende spoorverbindingen in het Euregio-gebied

Samenvatting

Binnen SpoorRegio laten Duitse en Nederlandse partners een gezamenlijk onderzoek uitvoeren dat de kansrijke verbetermogelijkheden voor het grensoverschrijdend personenvervoer per spoor in het EUREGIO-gebied in kaart brengt en een inschatting geeft van de haalbaarheid van deze verbetermogelijkheden.

De projectpartners zijn verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het spoornet in de grensregio en hebben daarom gezamenlijk onderzoek met concrete voorstellen voor verbeteringen nodig. Bovendien kan door middel van de studie de zichtbaarheid en het belang van grensoverschrijdend spoorvervoer op een nationale schaal worden duidelijk gemaakt.

Het eindresultaat van de studie vormt een besluitvormend go/no go document bedoeld voor Nederlandse en Duitse bestuurders. De afgeronde studie zal de basis zijn voor een eventuele vervolgaanvraag in het kader van TEN-T corridor North Sea Baltic omdat de verbinding Amsterdam-Berlijn hier deel van uitmaakt en binnen het INTERREG-programmagebied verloopt.

 

Projectdetails

De aard van het INTERREG-project Spoorregio/SchienenRegion is een verkennende studie uitvoeren dat zich specifiek richt op het spoornetwerk in het Twents/Drentse grensgebied met Duitsland rond de bestaande internationale treinverbinding Amsterdam-Hengelo-Osnabrück-Berlijn.

Betrokken partners binnen het project zijn: Bentheimer Eisenbahn, IHK Nord Westfalen, IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Landkreis Grafschaft Bentheim, Landkreis Osnabrück, Provincie Drenthe, Regio Twente, Stadt Münster, Stadt Osnabrück, Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM), waarbij de provincie Overijssel leadpartner van het project is.

Studie onderdelen waar het project zich op richt zijn onder meer:

1: Treinverbinding Emmen-Nordhorn-Rheine (opdrachtgever Bentheimer Eisenbahn)

In 2015 is door de deelstaat Nedersaksen besloten om de Bentheimer Eisenbahn tussen Bad Bentheim en Neuenhaus op te waarderen ten behoeve van reactivering van het personenvervoer per spoor. Gepland is dat in 2018 de eerste treinen op dit traject zullen rijden. De geplande reactivering biedt als basis mogelijk ook kansen voor het doortrekken van de verbinding voor grensoverschrijdend personenvervoer richting Emmen en de aantakking op het Duitse Fernnetz via het spoorknooppunt Rheine. Nader onderzoek moet is hier meer inzicht geven.

2a: Optimalisatie treinverbinding Zwolle – Enschede – Gronau – Münster (opdrachtgever Provincie Overijssel).

Deze deelstudie moet inzicht geven in de effecten van het aan elkaar koppelen van de regionale treindiensten Münster-Enschede en Enschede-Zwolle om de aantrekkelijkheid van deze treinverbindingen te vergroten.

2b: Uitwerken Elektrificatie Enschede – Münster (opdrachtgever ZVM)

In de afgelopen jaren is het aantal passagiers op het traject Münster – Enschede gestaag gegroeid en heeft geleid tot capaciteitsknelpunten op deze verbinding. Het is met de huidige infrastructuur niet mogelijk om meer of langere treinen in te zetten. De studie moet uitwijzen of een verdere capaciteitsuitbreiding is mogelijk door het elektrificeren van het gehele traject Münster – Enschede en de inzet van dubbeldekkers.

3: Versnelling en verbetering van de Oost-West Corridor Amsterdam-Hengelo-Osnabruck-Berlijn (opdrachtgever Provincie Overijssel)

Dit werkpakket omvat een studie die zich richt op analyse en beoordeling van de haalbaarheid en wenselijkheid van maatregelen die bijdragen aan een versnelling en verbetering van de treinverbinding Amsterdam – Hengelo – Osnabrück – Berlijn, zowel in Nederland als in Duitsland. Deze verbinding doorkruist het Euregio-gebied en verbindt de verstedelijkte gebieden in de Euregio onderling en met de belangrijke stedelijke gebieden in Nederland en Duitsland en is een belangrijke drager van het spoornetwerk in het Euregio-gebied

4: Verbetering ontsluiting FMO (Luchthaven Münster-Osnabrück) (opdrachtgever Provincie Overijssel)

Op dit moment wordt de luchthaven FMO ontsloten met snelbusverbindingen uit Münster Hbf en uit Ibbenbüren. Een meer hoogwaardige ontsluiting van de luchthaven heeft een belangrijke meerwaarde. Het doel van deze deelstudie is om de mogelijkheden te onderzoeken FMO beter te ontsluiten met trein en bus. Dit wordt zowel bestudeerd vanuit de verbinding Hengelo – Rheine, als vanuit de verbinding Enschede – Münster.

Factsheet SchienenRegio SpoorRegio Nederlands


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

454.500,00 €

Projectlooptijd

1.1.2016 - 1.7.2018

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

Partner Provincie Overijssel

Projectpartners

Zweckverband SPNV Munsterland (ZVM), Bentheimer Eisenbahn AG

Project
Financiering

Financier Bedrag
Bentheimer Eisenbahn AG 5.000,00 €
EFRE / EFRO 227.250,00 €
Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen 2.500,00 €
Industrie- und Hannelskammer Osnabruck/Emsland/Grafschaft Bentheim 2.500,00 €
Landkreis Grafschaft Bentheim 5.000,00 €
Landkreis Osnabruck (WIGOS) 5.000,00 €
MB Niedersachsen 15.450,00 €
MWIDE NRW 30.000,00 €
Partner Provincie Overijssel 46.350,00 €
Provincie Drenthe 5.000,00 €
Provincie Gelderland 22.725,00 €
Provincie Overijssel 22.725,00 €
Regio Twente 15.000,00 €
Stad Osnabruck 5.000,00 €
Stadt Munster 5.000,00 €
Zweckverband SPNV Munsterland (ZVM) 40.000,00 €