Interreg

Deutschland-Nederland

SMOVE

Intelligent instrument voor klinisch gevalideerde bewegingsbeoordeling en –monitoring vanuit huis

In het project SMOVE wordt een intelligent instrument voor klinisch gevalideerde bewegingsbeoordeling, diagnose, en monitoring van beweging vanuit huis ontwikkeld. In dit project refereert het woord “diagnose” naar zowel kwalitatieve als kwantitatieve bewegingsbeoordeling van de patiënt. Het project richt zich op patiëntenpopulaties met (neuro)motorische beperkingen. In dit project richten we ons op drie specifieke doelgroepen: beroerte patiënten die thuis revalideren, patiënten die thuis revalideren als gevolg van de plaatsing van een heup- of knieprothese, en patiënten met bewegingsbeperkingen als gevolg van de ziekte van Parkinson. We gaan een instrument ontwikkelen dat de patiënten in staat stelt om (een deel van) hun behandeling thuis te ondergaan. Dit heeft als resultaat dat hun bewegingen meer en beter kunnen worden gemonitord, dat zorgverleners deze bewegingen kunnen evalueren en dat er minder klinische behandelingen noodzakelijk zijn. Dit verlaagt de kosten van de gezondheidszorg en daarnaast vermindert het de fysieke en mentale belasting van de behandelingen voor deze vaak minder mobiele patiënten. De fysieke en mentale belasting van behandelingen is met name een urgent probleem in het noorden van de Duits-Nederlandse grensregio als gevolg van een relatief sterk vergrijsde bevolking in combinatie met soms lange afstanden tot gespecialiseerde zorg. Het afleggen van deze afstanden is met name zwaar voor patiënten die (neuro)motorisch beperkt zijn.

Het instrument zal in een iteratief proces worden ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met de inbreng van alle belanghebbenden bij dit instrument (eindgebruikers, zorgverleners en zorgverzekeraars) middels het formeren van gebruikersgroepen.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.794.389,74 €

Projectlooptijd

1.7.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Twente Medical Systems international

Projectpartners

Intermedcon, Statex Produktions & Vertriebs GmbH, Roessingh Research and Development, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universitätsklinikum der WWU Münster

Project
Financiering

Financier Bedrag
MB Niedersachsen 0,00 €
Universitätsklinikum der WWU Münster 26.073,69 €
Roessingh Research and Development 27.351,19 €
Provincie Overijssel 51.679,00 €
Statex Produktions & Vertriebs GmbH 52.049,73 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 77.518,00 €
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 120.750,01 €
MWIDE NRW 129.198,00 €
Intermedcon 198.899,50 €
Twente Medical Systems international 213.676,35 €
EFRE / EFRO 897.194,27 €