Interreg

Deutschland-Nederland

Smart Production

Intelligente productie en kwaliteitscontrole van kleine batches met behulp van 3D-printen en een flexibele programmeerbare deeptekmal.

In het project worden processen, machines en materialen voor het maken van producten in kleine series (1 tot 1.000 stuks) ontwikkeld en onderzocht. Dit soort productie vormt een bijzondere uitdaging in het normale productieproces, vooral economisch gezien. Dit tegen de achtergrond dat de vaste kosten (bv. de ontwikkeling en productie van dieptrekvormen (Engels: “moulds”), inrichtingskosten) een groot deel van de productiekosten voor hun rekening nemen en daarmee de producten duur tot onrendabel maken. Gezien de steeds maar stijgende vraag naar individuele oplossingen en producten en de groter wordende behoefte aan prototypes door steeds kortere innovatiecycli, bestaat er in de laatste jaren een sterke trend naar flexibele productiemethoden te zien. Het project „Smart Production“ pakt deze uitdaging op met de ontwikkeling
a) van intelligente 3D-printtechnieken voor tot dusver niet te printen materialen,
b) een flexibel te programmeren dieptrektool en
c) nieuwe destructievrije meetsystemen voor kwaliteitscontrole.
De productie van kleine series wordt daardoor goedkoper en variabeler. Naast de inzet van industrieel te gebruiken zachte materialen in additieve methoden is het doel van het project een tot dusver niet bestaande opschaling naar ca. 2 m² zowel bij 3D print alsook bij de flexibele dieptrekvorm te realiseren. Verder wordt door nieuwe meetprocedures materiaalbesparing bewerkstelligd en uitschot vermeden. Tenslotte worden betere productkwaliteiten gerealiseerd en nieuwe toepassingsgebieden geschapen.


Naar project

Project
Informatie

Geplande projectkosten

6.259.906,00 €

Projectlooptijd

1.1.2017 - 30.4.2020

Prioriteit

Erhöhung der grenzüberschreitenden Innovationskraft im Programmgebiet

Hoofdpartner

Netzwerk Oberfläche NRW e.V.

Projectpartners

DNL-mobiel GmbH, DEMCON advanced mechatronics, Hochschule Niederrhein, Parthian Technology B.V., Systec Elektronik und Software GmbH, Urbanmaker UG, Bond High Performance 3D Technology b.v., ITA Industrie-Technik Ahlen GmbH, HS Düsseldorf, Grunewald GmbH & Co. KG, Aeolus Coatings B.V., Cato Composite Innovations B.V., Saxion University of Applied Sciences, Stichting Polymer Science Park

Project
Financiering

Financier Bedrag
Bond High Performance 3D Technology b.v. 171.680,00 €
HS Düsseldorf 198.649,00 €
Urbanmaker UG 122.942,00 €
Cato Composite Innovations B.V. 112.576,00 €
Stichting Polymer Science Park 57.046,00 €
Provincie Overijssel 180.285,00 €
Provincie Gelderland 24.413,00 €
Ministerie van Economische Zaken 328.638,00 €
EFRE / EFRO 3.129.952,00 €
Netzwerk Oberfläche NRW e.V. 63.601,00 €
Hochschule Niederrhein 212.517,00 €
Provincie Fryslân 14.397,00 €
ITA Industrie-Technik Ahlen GmbH 99.594,00 €
Saxion University of Applied Sciences 40.328,00 €
Parthian Technology B.V. 95.820,00 €
Systec Elektronik und Software GmbH 244.572,00 €
MWIDE NRW 547.730,00 €
Grunewald GmbH & Co. KG 59.339,00 €
Aeolus Coatings B.V. 64.700,00 €
DNL-mobiel GmbH 37.068,00 €
DEMCON advanced mechatronics 454.059,00 €