Interreg

Deutschland-Nederland

ROCKET Reloaded

ROCKET Reloaded

ROCKET Reloaded, is een vervolg op het project ‘ROCKET’. In het oorspronkelijke programma zijn 11 innovatieprojecten en 6 haalbaarheidsstudies in uitvoering gebracht. ROCKET is zowel door de Europese Commissie, via het programma WATIFY, als door het Interreg Europe programma KISS ME uitgekozen als voorbeeldproject en inspiratie voor andere regio’s, vanwege de mix van een vast deel met vooraf gedefinieerde projecten en een “open deel” met ruimte voor bedrijven om relatief snel tot hoogwaardige innovatie-innovatieprojecten te komen. Op deze wijze is een sterke impuls gegeven aan de innovatiekracht van de bedrijven.

De voorkeur in ROCKET Reloaded wordt gegeven aan bedrijven die niet eerder als lead-partner aan Rocket hebben deelgenomen. Daarnaast zal het aandeel nieuwe partners in het open deel meer zijn dan 40%. ROCKET Reloaded heeft de ingrediënten in huis om bedrijven en het regionale concurrerend vermogen te versterken. Vier pijlers liggen daaraan ten grondslag:

1. KETs worden door de Europese Commissie aangewezen als Key Priority in de 2020 strategie. De sleuteltechnologieën worden de motor van de economie en spelen een belangrijke bijdrage bij innovatie en banengroei.

2. De betrokken regio’s hebben een sterke link met hoogwaardige technologie. Alle regio’s binnen het project hebben KET’s als strategische prioriteit in hun Slimme Specialisatie Strategieën (S3) vermeld. Daarnaast worden met think tanks in de regio een bijdrage geleverd aan het genereren en valoriseren van nieuwe kennis op dit gebied.

3. Het project bouwt voort op eerdere successen. Tijdens ROCKET is veel ervaring opgedaan en er is een netwerk opgebouwd van specialisten. Er zijn goede projecten opgezet die nu verder gebracht kunnen worden.

4. Er wordt actief naar synergie met Interreg programma’s, als MIND, IPRO-N, DIGIPRO, FOOD2020, Enerpro, D-NL HIT, gezocht om de opbrengst van elke Europese euro te maximaliseren.

Bekijk hier het filmpje van de kick-off van ROCKET Reloaded!


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.546.979,97 €

Projectlooptijd

1.1.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV

Projectpartners

Arenz Digital Services GmbH, Lionix International B.V., Essentrium, TechToBizz International Innovation Holding BV, microTEC Gesellschaft für Mikrotechnologie mbH, TAFH Münster GmbH, OBB Beheer BV, Van Workum Machine Service bv, Qurin Diagnostics , D3 Systeme GmbH, ROCKET Groep Nederland-Duitse bedrijven c/o Oost NV, Coatema Coating Machinery GmbH, Tec-V, Techtobizz International Innovation BV, Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW c/o NMW Management GmbH, NYtor B.V., DoMicro B.V., Tunatech GmbH, Stichting Business Cluster Semiconductors Oost-Nederland

Project
Financiering

Financier Bedrag
Arenz Digital Services GmbH 91.959,60 €
Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW c/o NMW Management GmbH 0,00 €
Coatema Coating Machinery GmbH 47.613,38 €
D3 Systeme GmbH 31.445,24 €
DoMicro B.V. 56.552,50 €
EFRE / EFRO 1.221.313,26 €
Essentrium 26.046,49 €
Lionix International B.V. 52.454,00 €
microTEC Gesellschaft für Mikrotechnologie mbH 31.053,94 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 150.000,00 €
MWIDE NRW 250.000,00 €
NYtor B.V. 27.750,00 €
OBB Beheer BV 6.682,50 €
Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV 0,00 €
Provincie Gelderland 50.000,00 €
Provincie Limburg 0,00 €
Provincie Noord-Brabant 50.000,00 €
Qurin Diagnostics 31.796,00 €
ROCKET Groep Nederland-Duitse bedrijven c/o Oost NV 330.000,00 €
Stichting Business Cluster Semiconductors Oost-Nederland 0,00 €
TAFH Münster GmbH 0,00 €
Techtobizz International Innovation BV 3.480,00 €
TechToBizz International Innovation Holding BV 9.466,88 €
Tec-V 20.817,50 €
Tunatech GmbH 48.000,00 €
Van Workum Machine Service bv 10.548,68 €