Interreg

Deutschland-Nederland

ROCKET

ROCKET

ROCKET (RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies)  stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen Noordzee en Niederrhein om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken.

Sleuteltechnologieën (KET; Key Enabling Technologies) zoals nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-electronica, innovatieve materialen & grondstoffen en fotonica vormen de technologische basis voor antwoorden op wereldwijde uitdagingen.

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma door de Europese Unie en de INTERREG-partners financieel ondersteund.

Doelen van het project zijn

  • Opstellen, subsidiëren en uitvoeren van grensoverschrijdende innovatieprojecten op het gebied van gezondheid, energie en productie.

    Evalueren van projectideeën door middel van haalbaarheidsonderzoeken.

    Versnellen van de kennistransfer voor het kunnen ontwikkelen van maximaal 40  marktrijpe en op KET gebaseerde producten.

    Opzetten van een grensoverschrijdend netwerk met een groot aantal high-tech mkb-bedrijven.

    Verbeteren van de concurrentiepositie van het mkb, stimuleren van groei en creëren van werkgelegenheid.