Interreg

Deutschland-Nederland

ROCKET

Regional Collaboration on Key Enabling Technologies

ROCKET (RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies) stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen Noordzee en Niederrhein om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken.

Sleuteltechnologieën (KET; Key Enabling Technologies) zoals nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-electronica, innovatieve materialen & grondstoffen en fotonica vormen de technologische basis voor antwoorden op wereldwijde uitdagingen.

Doelen van het project
– Opstellen, subsidiëren en uitvoeren van grensoverschrijdende innovatieprojecten op het gebied van gezondheid, energie en productie.
– Evalueren van projectideeën door middel van haalbaarheidsonderzoeken.
– Versnellen van de kennistransfer voor het kunnen ontwikkelen van maximaal 40 marktrijpe en op KET gebaseerde producten.
– Opzetten van een grensoverschrijdend netwerk met een groot aantal high-tech mkb-bedrijven.
– Verbeteren van de concurrentiepositie van het mkb, stimuleren van groei en creëren van werkgelegenheid.

Deelnemen aan het project
Wilt u ook een innovatieproject starten, of heeft u interesse om deel te nemen als partner aan een gepland project? De ROCKET-projecten zijn relevant voor vijf verschillende belangrijke sleuteltechnologieën en drie toepassingsgebieden. Daarnaast moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan.

Technologieën:
– Nanotechnologie
– Microsysteemtechniek
– Micro- en nano-elektronica
– Innovatieve materialen & grondstoffen
– Fotonica

Toepassingen:
– Gezondheid
– Energie
– Productie

Randvoorwaarden:
– Samenwerkingsproject met tenminste één Duitse en één Nederlandse partner
– Een MKB-er voert de leiding van het consortium
– Deelname staat open voor bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

9.994.868,76 €

Projectlooptijd

1.4.2016 - 31.3.2020

Prioriteit

Erhöhung der grenzüberschreitenden Innovationskraft im Programmgebiet

Hoofdpartner

Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland

Projectpartners

Universität Duisburg-Essen, Stichting Business Cluster Semiconductors Netherlands, Kennispark Twente, Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW c/o NMW Management GmbH, Smart Material Printing B.V., Biomedizinisches Technologiezentrum der Medizinischen Fakultät Münster, Centre of Expertise in Life Sciences (CEL), Hogeschool Zuyd, Technik und Recht, Plantronics B.V. Emmen, Protyp B.V., Applied Polymer Institute B.V. (API), Baumeisterhaus, Stahl, N.B. GmbH, K+L Kaschier und Laminier GmbH, SVD Verpackungen GmbH, Universiteit Twente, ROCKET Groep Nederland-Duitse bedrijven c/o Oost NV, Qmicro BV, QC1 GmbH, Aemics BV, microTEC Gesellschaft fu¨r Mikrotechnologie mbH, Veldlaser, PM Bearings, Laser Application Center (LAC), Particle Metrix GmbH, ADREM Consulting GmbH, Focal Vision & Optics, Nedstack fuel cell technology BV, HyMove B.V., innos -– Sperlich GmbH, ZBT-GmbH, NanoFocus AG

Project
Financiering

Financier Bedrag
MWIDE NRW 683.034,52 €
K+L Kaschier und Laminier GmbH 23.406,25 €
NanoFocus AG 47.499,77 €
HyMove B.V. 6.733,42 €
Provincie Overijssel 198.783,91 €
ZBT-GmbH 35.203,00 €
Universiteit Twente 39.361,11 €
DEMCON Focal B.V. 99.676,55 €
Smart Material Printing B.V. 88.158,44 €
Biomedizinisches Technolo-giezentrum der Medizinischen Fakultät Münster 36.400,00 €
Aemics BV 71.400,00 €
Applied Polymer Institute B.V. (API) 16.476,25 €
Plantronics B.V. Emmen 25.138,75 €
Laser Application Center (LAC) 50.608,22 €
SVD Verpackungen GmbH 16.476,25 €
Stichting Business Cluster Semiconductors Netherlands 0,00 €
Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland 0,00 €
Niedersächsische Staatskanzlei 341.517,26 €
Provincie Gelderland 330.584,84 €
Veldlaser 50.697,25 €
Ministerie van Economische Zaken 495.183,02 €
microTEC Gesellschaft fu¨r Mikrotechnologie mbH 126.713,75 €
Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW c/o NMW Management GmbH 0,00 €
ROCKET Groep Nederland-Duitse bedrijven c/o Oost NV 1.537.000,00 €
Technik und Recht 13.877,50 €
EFRE / EFRO 4.997.434,38 €
QC1 GmbH 113.400,00 €
Baumeisterhaus, Stahl 7.796,25 €
iinnos – Sperlich GmbH 0,00 €
ADREM Consulting GmbH 131.460,38 €
N.B. GmbH 23.388,75 €
Protyp B.V. 37.734,38 €
PM Bearings 49.639,63 €
Particle Metrix GmbH 75.836,25 €
Zuyd Hogeschool 45.080,00 €
Stichting Novel-T 0,00 €
Universität Duisburg-Essen 0,00 €
Qmicro BV 159.950,00 €
Nedstack fuel cell technology BV 19.218,68 €