Interreg

Deutschland-Nederland

Rahmenprojekt Priorität II

Kaderproject in prioriteit II (deelactiviteiten) voor het Euregio Rijn-Waal-gebied binnen het INTERREG V - Programma

Het Kaderproject prioriteit II richt zich op diverse doelgroepen, bestaande uit onder andere Nederlandse en Duitse gemeenten, burgers, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, organisaties, verenigingen etc., die kleine grensoverschrijdende (people-to-people) projecten, bedoeld om de barrièrewerking van de grens voor burgers en organisaties terug te dringen, willen ontwikkelen en uitvoeren.

Het accent ligt bij deze initiatieven in het bijzonder op :
– initiëren van toekomstige ontwikkelingen c. q. projecten in relevante actie-/ themagebieden van het Samenwerkingsprogramma INTERREG V A Deutschland-Nederland,
– grensoverschrijdende netwerkvorming en -consolidatie
– uitwisselingen, ontmoetingen en gezamenlijke acties

De actie- en themagebieden voor de projecten zijn in het bijzonder : Ondersteuning van MKBs, internationalisering en competentieontwikkeling in MKBs, maar ook werken, onderwijs, cultuur, natuur, landschap, milieu, structuur en demografie, netwerkontwikkeling op lokaal en regionaal niveau.

Meer informatie over het uitvoeren en aanvragen van activiteiten binnen het project vindt u hier.

Meer informatie over kleinere activiteiten in het gehele programmagebied van INTERREG Deutschland-Nederland vindt u hier

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.633.328,00 €

Projectlooptijd

1.9.2015 - 31.7.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Euregio Rhein-Waal

Projectpartners

Oeffentliche und private Stellen

Project
Financiering

Financier Bedrag
Oeffentliche und private Stellen 0,00 €
Provincie Limburg 30.000,00 €
Euregio Rhein-Waal 0,00 €
Regionale Co- Finanzierung-D 832.000,00 €
Provincie Noord-Brabant 148.166,00 €
Regionale Co- Finanzierung NL 832.000,00 €
EFRE / EFRO 2.316.664,00 €
MWIDE NRW 326.332,00 €
Provincie Gelderland 148.166,00 €