Interreg

Deutschland-Nederland

Rahmenprojekt Priorität I+II ermn

Met het kaderproject “People-to-People” bestaat bij de euregio rijn-maas-noord een eenvoudige en onbureaucratische mogelijkheid, kleinere Nederlands-Duitse projecten met middelen van de Europese Unie te laten subsidiëren.

Qua thema kennen de “People-to-People” projecten geen grenzen: Denk bij voorbeeld aan projecten op het gebied van toerisme en recreatie, natuur en landschap, cultuur en geschiedenis, sport of binnenlandse veiligheid. Maar ook sociale projecten en projecten op het vlak van gezondheid, onderwijs, taal en werken zijn denkbaar. Zoals de naam “People-to-People” al zegt, zullen naast economische projecten vooral projecten worden gesubsidieerd die direct ten goede komen aan de mensen, die in het grensgebied wonen en werken.

De kosten die voor de grensoverschrijdende samenwerking ontstaan, kunnen worden gesubsidieerd met maximaal 25.000 Euro. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dienen in een project tenminste een Nederlandse en een Duitse partner samen te werken.Het project dient een duidelijke grensoverschrijdende meerwaarde op te leveren.

De subsidie ontvangen de projecten van het Europees Fonds voor Regionaal Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het INTERREG V-A Deutschland-Nederland programma. Voor informatie, advies en hulp betreffende het aanvragen en uitvoeren van deze “People-to-People”-projecten kunt u contact opnemen met de euregio rijn-maas-noord in Mönchengladbach.