Interreg

Deutschland-Nederland

Rahmenprojekt Priorität I+II ermn

Kaderprojekt Prioriteit I+II ermn

Het kaderproject is er op gericht kleinere projecten (die voor het overige als initiatieven zullen worden betiteld) te ondersteunen. Binnen het kaderproject kunnen deze initiatieven worden gezien als deelactiviteit. Deze initiatieven hebben als doel dat enerzijds de socioculturele en territoriale cohesie wordt versterkt in het grensgebied, anderzijds worden ook ondernemers gestimuleerd en ondersteund om op het vlak van innovatie grensoverschrijdend samen te werken. De initiatieven worden voor max. 50% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd, waarbij er een plafond geldt van max. 25.000 euro aan EU-middelen. Bij ieder initiatief moeten er Nederlandse en Duitse partners samenwerken.

De focus van de grensoverschrijdende samenwerking ligt op het socioculturele vlak vooral op het gebied van de versterking van netwerken, ontmoeting, van elkaar leren en het gezamenlijk organiseren van activiteiten. Op het vlak van innovatie kunnen de initiatieven ook gezien worden als een springplank voor corporaties om samen grensoverschrijdende innovatieve verkenningen uit te voeren, die als aanloop voor grotere projecten in prioriteit 1 van het INTERREG V A programma kunnen dienen.


Naar project

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.940.000,00 €

Projectlooptijd

1.7.2015 - 30.9.2022

Prioriteit

Soziokulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes

Hoofdpartner

euregio rhein-maas-nord

Projectpartners

D und NL Organisationen

Project
Financiering

Financier Bedrag
euregio rhein-maas-nord 0,00 €
Provincie Limburg 400.967,50 €
D und NL Organisationen 0,00 €
Diverse initiatiefnemers NL (kaderprojecten) 937.500,00 €
Diverse initiatiefnemers D (kaderprojecten) 937.500,00 €
EFRE / EFRO 2.470.000,00 €
MWIDE NRW 400.967,50 €