Interreg

Deutschland-Nederland

Rahmenprojekt Priorität II EUREGIO

Kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO-gebied binnen het INTERREG V-programma

Het “Kaderproject prioriteit II” richt zich op diverse doelgroepen, bestaande uit onder andere Nederlandse en Duitse gemeenten, burgers, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, organisaties, verenigingen etc., die kleine grensoverschrijdende projecten, bedoeld om de barrièrewerking van de grens voor burgers en organisaties terug te dringen, willen ontwikkelen en uitvoeren.

Het kaderproject omvat de uitvoering van ca. 800 deelactiviteiten, bestaande uit:
• plm. 80 kleine projecten met een gecalculeerd budget van ca. 2,6 miljoen €,
• plm. 720 miniprojecten met een gecalculeerd budget van ca. 0,6 miljoen €.

Het accent ligt bij deze initiatieven in het bijzonder op:
• initiëren van toekomstige ontwikkelingen c.q. projecten in relevante actie-/ themagebieden van het Samenwerkingsprogramma INTERREG V A Deutschland-Nederland,
• grensoverschrijdende netwerkvorming en –consolidatie, uitwisselingen, ontmoetingen en gezamenlijke acties.
.
De EUREGIO fungeert als coördinerende instantie voor het gehele kaderproject en is in deze functie volledig verantwoordelijk voor de inhoudelijke en administratieve projectuitvoering. De besluitvorming over de projecten valt daarmee ook onder de bevoegdheid van de EUREGIO als verantwoordelijke instantie.
De Stuurgroep ontvangt in haar vergaderingen steeds een actueel overzicht van de stand van zaken van het kaderproject.


Naar project

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.834.690,00 €

Projectlooptijd

1.7.2015 - 30.6.2022

Prioriteit

Soziokulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes

Hoofdpartner

EUREGIO

Projectpartners

Diverse partners

Project
Financiering

Financier Bedrag
Regionale Co- Finanzierung-D 796.118,50 €
Provincie Gelderland 66.046,00 €
Niedersächsische Staatskanzlei 56.687,00 €
Diverse partners 0,00 €
EFRE / EFRO 2.417.345,00 €
Provincie Flevoland 19.023,00 €
EUREGIO 485.000,00 €
MWIDE NRW 113.367,00 €
Provincie Overijssel 84.985,00 €
Regionale Co- Finanzierung NL 796.118,50 €