Interreg

Deutschland-Nederland

Rahmenprojekt Priorität II

Kaderproject prioriteit II - kleine grensoverschrijdende activiteiten en people-to-people in het Euregio Rijn-Waal-gebied

Het ?Kaderproject prioriteit II? richt zich op diverse doelgroepen, bestaande uit onder andere Nederlandse en Duitse gemeenten, burgers, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, organisaties, verenigingen etc., die kleine grensoverschrijdende (people-to-people) projecten, bedoeld om de barrièrewerking van de grens voor burgers en organisaties terug te dringen, willen ontwikkelen en uitvoeren.

Het accent ligt bij deze initiatieven in het bijzonder op :
– initiëren van toekomstige ontwikkelingen c. q. projecten in relevante actie-/ themagebieden van het Samenwerkingsprogramma INTERREG V A Deutschland-Nederland,
?- grensoverschrijdende netwerkvorming en -consolidatie
?- uitwisselingen, ontmoetingen en gezamenlijke acties

De actie- en themagebieden voor de projecten zijn in het bijzonder : Ondersteuning van MKB?s, internationalisering en competentieontwikkeling in MKB?s, maar ook werken, onderwijs, cultuur, natuur, landschap, milieu, structuur en demografie, netwerkontwikkeling op lokaal en regionaal niveau.

Meer informatie over het uitvoeren en aanvragen van activiteiten binnen het project vindt u hier.

Meer informatie over kleinere activiteiten in het gehele programmagebied van INTERREG Deutschland-Nederland vindt u hier


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.633.328,00 €

Projectlooptijd

1.9.2015 - 31.7.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

Euregio Rhein-Waal

Projectpartners

Öffentliche und private Stellen

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 2.316.664,00 €
Euregio Rhein-Waal 0,00 €
MWIDE NRW 326.332,00 €
Oeffentliche und private Stellen 0,00 €
Provincie Gelderland 148.166,00 €
Provincie Limburg 30.000,00 €
Provincie Noord-Brabant 148.166,00 €
Regionale Co- Finanzierung NL 832.000,00 €
Regionale Co- Finanzierung-D 832.000,00 €