Interreg

Deutschland-Nederland

Qualifikation in Waldarbeit und Landschaftspflege - sicher, mobil und zukunftsfähig

Veilig, mobiel en toekomstbestendig door grensoverschrijdende kwalificatienormen voor bosbouw en landschapsbeheer

In samenwerking met de Duitse bosbouworganisatie Wald und Holz NRW en het bosbouw opleidingscentrum FBZ (Forstliches Bildungs Zentrum) werkt IPC Groene Ruimte aan het project “Veilige en toekomst bestendige kwalificatienormen voor bos-en landschapsbeheer”. In dit project worden belanghebbenden zoals aannemers, bos- en landschapeigenaren en onderwijsinstellingen uit de grensregio uitgenodigd om kennis en ervaringen op het gebied van bos- en landschapsbeheer uit te wisselen met elkaar. Het doel is om inzicht te krijgen in elkaars verschillen en overeenkomsten. Van daar uit worden wederzijdse behoefte aan vakkennis uit gewerkt in transparante en eenduidige kwalificatienormen voor mensen werkzaam zijn in bos en landschap. Dit levert inzicht en mogelijk een verhoging van het nationaal gewenste kennis en vaardigheidsniveau. De eenduidige invulling bevordert tevens de arbeidsmobiliteit en wederzijds begrip. Het Europees zaagbewijs dat ook op soortgelijke wijze tot stand is gekomen, dient hierbij als blauwdruk.

Aanleiding van dit project is de veranderende kijk op bos-en landschapsbeheer en de daarmee gepaard gaande gevraagde kennis- en vaardigheden. De belangstelling voor bos en landschap als producent van grondstof is in Nederland toenemend. Daarbij speelt kwaliteit, veiligheid en ergonomie bij kleine en middelgrote bedrijven een belangrijke rol.

Dit project draagt bij tot het stimuleren van vakkennis en vaardigheden voor de individuele medewerker wat een positief effect kan hebben op de ontwikkeling van een bedrijf. Immers scholing en bewustwording draagt bij aan minder ziekteverzuim, voorkomen van onnodige schade en hogere mate van efficiëntie in arbeidsinzet.

De resultaten van het project zullen middels trainingen en eventuele examineringen worden aangeboden aan de betreffende doelgroepen.

Het project wordt in het kader van het Interreg V A programma gefinancierd door Provincie Gelderland, MWEIMH ( Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen), Landesbetrieb Wald und Holz en IPC Groene Ruimte. Het project is in september 2016 gestart en loopt tot augustus 2019.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Roland Tromp
r.tromp@ipcgroen.nl
mob.: +31 6 50257636

of

Marie-Charlotte Hoffmann
m-ch.hoffmann@projektkompetenz.eu
tel.: +49 (0) 211 2202692
mob.: +49 (0)176 60973728


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

429.499,31 €

Projectlooptijd

1.9.2016 - 31.8.2019

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Landesbetrieb Wald und Holz, Regionalforstamt Niederrhein

Projectpartners

IPC Groene Ruimte BV, Landesbetrieb Wald u. Holz, Forstliches Bildungszentrum für Waldarbeit und Forsttechnik NRW

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 214.749,65 €
IPC Groene Ruimte BV 46.128,24 €
Landesbetrieb Wald u. Holz, Forstliches Bildungszentrum für Waldarbeit und Forsttechnik NRW 61.246,60 €
Landesbetrieb Wald und Holz, Regionalforstamt Niederrhein 0,00 €
MWIDE NRW 53.687,41 €
Provincie Gelderland 53.687,41 €