Interreg

Deutschland-Nederland

PREpare

Het PREpare project (“Pilot Region for Cross-border Emergency Care and Crisis Preparedness in the EUREGIO“) heeft een looptijd van april 2015 t/m mei 2018. Lead Partner is het Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE). PREpare is het opvolgerproject van eerder doorgevoerde studies en projecten, zoals bijvoorbeeld de INTERREG IV A-projecten “ACRE“ (Acute Health Care Region – EUREGIO) en “SourcE“ (Staff in cross-border urgent care in the EUREGIO). Doel van PREpare is het om voor de burgers in de grensstreek een optimale spoedzorg te ontwikkelen, waarbij de grens geen drempel meer moet zijn. Want tijdens noodsituaties, zoals een ernstig autoongeluk of bij een hartaanval, is tijd van levensbelang. Voor hulp wil de patiënt dan bij de dichtstbijzijnde instantie terecht kunnen: hij of zij wil de beste zorg zo snel mogelijk. Er liggen veel kansen voor samenwerking op het gebied van spoedzorg in het grensgebied, zowel bij dagelijkse als ook bij grootschalige incidenten.

Projectinhoud
Het PREpare project richt zich op verschillende aspecten die voor het inrichten van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van spoedzorg en preventie van grootschalige incidenten nodig zijn. Hier valt te denken aan organisatorische, juridische, technische en culturele vraagstukken.

Focus op informatie en communicatie
Een belangrijke focus in het project ligt in het overbrengen van kennis over grensoverschrijdende samenwerking overbrengen op professionals in de spoedzorg en burgers in de EUREGIO. Ook de grensoverschrijdende communicatie tussen spoedzorginstanties en met patiënten is een speerpunt in PREpare.
Online-platform www.spoedzorgzondergrenzen.nl

Een belangrijk instrument om onze ambitie te realiseren is het webportaal www.spoedzorgzondergrenzen.nl. Via dit ‘meldpunt’ willen de projectpartners burgers en professionals verzoeken hun ervaringen met grensoverschrijdende spoedeisende hulp (zowel positief als negatief) met ons te delen. Maar ook suggesties voor mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking zijn zeer welkom. Het is de bedoeling om door deze “meldingen” knelpunten op te sporen en oplossingen te vinden om zo een stapje dichter bij het doel, één Euregionaal verzorgingsgebied, te komen.

Structuur van het PREpare project
Binnen het PREpare-project zijn meerdere ‘workpackages’ ingericht die zich met verschillende relevante vraagstukken bezighouden. Zo wordt binnen een workpackage de kennisoverdracht aan de professionals in de spoedeisende hulp verzorgd zodat zij grensoverschrijdend kunnen en mogen werken. Binnen een ander workpackage wordt de grensoverschrijdende risicocommunicatie behandeld, zodat in een noodgeval de communicatiestromen aan beide zijden van de grens duidelijk zijn en er snel en doelgericht gehandeld kan worden.