Interreg

Deutschland-Nederland

PREpare

Pilot Region for Cross-border Emergency Care and Crisis Preparedness in the EUREGIO

Samenvatting
Doel van het PREpare-project is het verminderen van de barrièrewerking van de grens voor grensoverschrijdende acute zorgverlening en voorbereidende rampenbestrijding in het Duits-Nederlandse grensgebied van de EUREGIO. Gedurende het project zal door implementatie en evaluatie van concrete pilotmaatregelen juridische, organisatorische, culturele en taal belemmeringen weggenomen worden, zonder te moeten wachten op langdurige processen inzake verandering van bovenliggende wettelijke randvoorwaarden. Daarmee zal de EUREGIO een acute zorg regio worden waar alle inwoners de meest optimale en snelste acute zorg ontvangen, ook indien deze zich in het buurland bevindt. De ruggengraat van de grensoverschrijdende samenwerking vormt enerzijds de stuurgroep, bestaande uit beleidsmakers van de grensregio’s. Anderzijds nemen expertgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van acute zorg inrichtingen, de implementatie van concrete acties in de dagelijkse praktijk over. Twee belangrijke speerpunten in het project zijn de overdracht van kennis over grensoverschrijdende samenwerking aan het personeel en de grensoverschrijdende communicatie tussen inrichtingen, alsook met patienten en het publiek. Gebaseerd op de evaluatie van de gedurende het project geïmplementeerde acties, beslissen regionale en nationale overheden na afloop van het project of de acties als good practices voor implementatie in andere grensregio’s aanbevolen zullen worden.

Over PREpare
Het PREpare-project (?Pilot Region for Cross-border Emergency Care and Crisis Preparedness in the EUREGIO?) heeft een looptijd van april 2015 t/m mei 2018. Lead Partner is het Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE). PREpare is het opvolgerproject van eerder doorgevoerde studies en projecten, zoals bijvoorbeeld de INTERREG IV A-projecten ?ACRE? (Acute Health Care Region ? EUREGIO) en ?SourcE? (Staff in cross-border urgent care in the EUREGIO). Doel van PREpare is het om voor de burgers in de grensstreek een optimale spoedzorg te ontwikkelen, waarbij de grens geen drempel meer moet zijn. Want tijdens noodsituaties, zoals een ernstig autoongeluk of bij een hartaanval, is tijd van levensbelang. Voor hulp wil de patiënt dan bij de dichtstbijzijnde instantie terecht kunnen: hij of zij wil de beste zorg zo snel mogelijk. Er liggen veel kansen voor samenwerking op het gebied van spoedzorg in het grensgebied, zowel bij dagelijkse als ook bij grootschalige incidenten.

Projectinhoud
Het PREpare-project richt zich op verschillende aspecten die voor het inrichten van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van spoedzorg en preventie van grootschalige incidenten nodig zijn. Hier valt te denken aan organisatorische, juridische, technische en culturele vraagstukken.

Focus op informatie en communicatie
Een belangrijke focus in het project ligt in het overbrengen van kennis over grensoverschrijdende samenwerking overbrengen op professionals in de spoedzorg en burgers in de EUREGIO. Ook de grensoverschrijdende communicatie tussen spoedzorginstanties en met patiënten is een speerpunt in PREpare.

Online-platform www.spoedzorgzondergrenzen.nl
Een belangrijk instrument om onze ambitie te realiseren is het webportaal www.spoedzorgzondergrenzen.nl. Via dit ?meldpunt? willen de projectpartners burgers en professionals verzoeken hun ervaringen met grensoverschrijdende spoedeisende hulp (zowel positief als negatief) met ons te delen. Maar ook suggesties voor mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking zijn zeer welkom. Het is de bedoeling om door deze ?meldingen? knelpunten op te sporen en oplossingen te vinden om zo een stapje dichter bij het doel, één Euregionaal verzorgingsgebied, te komen.

Structuur van het PREpare project
Binnen het PREpare-project zijn meerdere ?workpackages? ingericht die zich met verschillende relevante vraagstukken bezighouden. Zo wordt binnen een workpackage de kennisoverdracht aan de professionals in de spoedeisende hulp verzorgd zodat zij grensoverschrijdend kunnen en mogen werken. Binnen een ander workpackage wordt de grensoverschrijdende risicocommunicatie behandeld, zodat in een noodgeval de communicatiestromen aan beide zijden van de grens duidelijk zijn en er snel en doelgericht gehandeld kan worden.

Het laatste nieuws over het project vindt u hier.

Een artikel over het project vindt u hier.

Contact:
Bureau Acute Zorg Euregio
Cees Schenkeveld
Tel: 0031-53-4872518
E-Mail: c.schenkeveld@acutezorgeuregio.nl


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

797.901,00 €

Projectlooptijd

1.4.2015 - 31.5.2018

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

Bureau Acute Zorg Euregio

Projectpartners

EUREGIO, Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken, Veiligheidsregio Twente, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Veiligheidsregio Ijsselland, Stadt Bocholt (Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie)

Project
Financiering

Financier Bedrag
Bureau Acute Zorg Euregio 104.010,00 €
EFRE / EFRO 368.950,00 €
EUREGIO 10.429,00 €
Kreis Borken 2.815,00 €
Landkreis Grafschaft Bentheim 4.699,00 €
MB Niedersachsen 56.093,00 €
Menzis 15.000,00 €
MWIDE NRW 56.093,00 €
Provincie Gelderland 56.093,00 €
Provincie Overijssel 56.093,00 €
Stadt Bocholt (Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie) 22.716,00 €
Veiligheidsregio Ijsselland 2.416,00 €
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2.761,00 €
veiligheidsregio Twente 39.733,00 €