Interreg

Deutschland-Nederland

PREpare

Pilot Region for Cross-border Emergency Care and Crisis Preparedness in the EUREGIO

Doel van het PREpare-project is het verminderen van de barrièrewerking van de grens voor grensoverschrijdende acute zorgverlening en voorbereidende rampenbestrijding in de EUREGIO. Gedurende het project zal door implementatie en evaluatie van concrete pilotmaatregelen juridische, organisatorische, culturele en taal belemmeringen weggenomen worden, zonder te moeten wachten op langdurige processen inzake verandering van bovenliggende wettelijke randvoorwaarden. Daarmee zal de EUREGIO een acute zorg regio worden waar alle inwoners de meest optimale en snelste acute zorg ontvangen, ook indien deze zich in het buurland bevindt. De ruggengraat van de grensoverschrijdende samenwerking vormt enerzijds de stuurgroep, bestaande uit beleidsmakers van de grensregio’s. Anderzijds nemen expertgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van acute zorg inrichtingen, de implementatie van concrete acties in de dagelijkse praktijk over. Twee belangrijke speerpunten in het project zijn de overdracht van kennis over grensoverschrijdende samenwerking aan het personeel en de grensoverschrijdende communicatie tussen inrichtingen, alsook met patienten en het publiek. Gebaseerd op de evaluatie van de gedurende het project geïmplementeerde acties, beslissen regionale en nationale overheden na afloop van het project of de acties als good practices voor implementatie in andere grensregio’s aanbevolen zullen worden.


Naar project

Project
Informatie

Geplande projectkosten

797.901,00 €

Projectlooptijd

1.4.2015 - 31.5.2018

Prioriteit

Soziokulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes

Hoofdpartner

Bureau Acute Zorg Euregio

Projectpartners

EUREGIO, Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken, veiligheidsregio Twente, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Veiligheidsregio Ijsselland, Stadt Bocholt (Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie)

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Overijssel 56.093,00 €
Veiligheidsregio Ijsselland 2.416,00 €
Landkreis Grafschaft Bentheim 4.699,00 €
EFRE / EFRO 368.950,00 €
Stadt Bocholt (Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie) 22.716,00 €
Menzis 15.000,00 €
EUREGIO 10.429,00 €
MWIDE NRW 56.093,00 €
Kreis Borken 2.815,00 €
Niedersächsische Staatskanzlei 56.093,00 €
Provincie Gelderland 56.093,00 €
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2.761,00 €
veiligheidsregio Twente 39.733,00 €
Bureau Acute Zorg Euregio 104.010,00 €