Interreg

Deutschland-Nederland

Netzwerk zirkuläre Bioökonomie

Circulair bio-economie netwerk

Het Netwerk circulaire bio-economie zal professionals uit de landbouw, de verwerkende industrie, de chemie, de logistiek, het afvalbeheer, de gemeenten en de regionale agentschappen voor economische ontwikkeling op één lijn brengen. De nadruk zal liggen op het identificeren van nieuwe productontwerpen voor circulair gebruik, het in kaart brengen en analyseren van biogene grondstoffen en afvalstromen (met inbegrip van geschikte toeleveringsketens), alsmede de kwalificatie- en randvoorwaarden. Dit zal leiden tot de vorming van nieuwe bedrijfsmodellen en waardeketens in het interregionale gebied en zal vervolgens de weg vrijmaken voor een circulaire bio-economie.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

992.333,22 €

Projectlooptijd

1.10.2019 - 30.9.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Cluster industrielle Biotechnologie 2021 e.V.

Projectpartners

Hochschule Niederrhein - University of Applied Science, Gemeente Venray, Stadt Krefeld, EE ENERGY ENGINEERS GmbH, Brightlands Campus Greenport Venlo, USV Agrar - Unternehmensberatung & Sachverständigenbüro Dr. A. Becker, Bio Treat Center B.V., WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH

Project
Financiering

Financier Bedrag
D-NL Voucherpartners 120.000,00 €
EE ENERGY ENGINEERS GmbH 21.819,62 €
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH 4.458,79 €
Hochschule Niederrhein - University of Applied Science 15.614,06 €
EFRE / EFRO 290.290,76 €
Provincie Limburg 185.000,00 €
USV Agrar - Unternehmensberatung & Sachverständigenbüro Dr. A. Becker 15.614,06 €
Gemeente Venray 19.243,03 €
Cluster industrielle Biotechnologie 2021 e.V. 85.920,05 €
MWIDE NRW 185.000,00 €
Arvalis BV 14.103,43 €
Bio Treat Center B.V. 0,00 €
Brightlands Campus Greenport Venlo 11.269,42 €
Stadt Krefeld 24.000,00 €