Interreg

Deutschland-Nederland

Nachhaltige Umweltbildung BildungsBerkel

Duurzame Milieueducatie BildungsBerkel

Het Interreg-project ‘’Duurzame Milieueducatie BildungsBerkel’’ verbindt grensoverschrijdende activiteiten van onderwijskundige partijen in het verzorgingsgebied van het stroomgebied de Berkel. Uitgangspunt van het nieuwe concept is verbindingen maken in het aanbod van milieuopleidingen. Dit, al in het kader van de Regionale 2016
gedane werk, moet grensoverschrijdend een voortzetting en verdieping krijgen. Met prioriteit moeten milieueducatie programma’s voor Duitse en Nederlandse scholen en mensen die geïnteresseerd zijn in natuur ontwikkeld worden. Die programma’s moeten grensoverschrijdende uitwisseling met een geschikte Infrastructuur mogelijk maken.
Met betrekking tot de infrastructuur is het de bedoeling bestaande delen van de oude dorpsschool nabij het Biologische station Zwilbroek te renoveren. Zo ontstaat een accommodatie met de mogelijkheid voor een zelfvoorzienende infrastructuur voor schoolklassen en anderen aan de Duitse zijde. Aan de Nederlandse kant ontstaat een Informatiepaviljoen waar milieueducatie een belangrijk onderdeel is. Verdere informatiedragers in de bewegwijzering van leerpaden (Berkel wandelingen-Berkel Beach) en de realisatie van Print Producten verrijken het project. Inhoudelijke zwaartepunten zijn de thema’s biodiversiteit, klimaatverandering en educatie voor een duurzame ontwikkeling evenals de cultuurhistorische verdiensten van de kruisstroom van de Berkel, vooral met betrekking tot de historische Berkelscheepvaart op de oude handelsroute van het westelijk Münsterland tot aan de monding in de IJssel.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.730.000,00 €

Projectlooptijd

1.1.2019 - 30.4.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Biologische Station Zwillbrock e.V.

Projectpartners

Gemeente Berkelland, Stadt Vreden

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Gelderland 239.500,00 €
EFRE / EFRO 865.000,00 €
Biologische Station Zwillbrock e.V. 40.000,00 €
Stadt Vreden 226.000,00 €
MWIDE NRW 239.500,00 €
Gemeente Berkelland 120.000,00 €