Interreg

Deutschland-Nederland

MOM

Mest op maat

In de projectregio leven meer dan 16 miljoen varkens die jaarlijks in totaal 24.000.000 m³ dierlijke uitwerpselen produceren. Het potentieel van de mestwaarde bedraagt ongeveer 230 miljoen euro voor alleen al varkensmest. De hoge overschotten aan nutriënten moeten milieuvriendelijk verwerkt worden en dit leidt tot stijgende kosten. Tegelijkertijd bestaat er in regio´s met veel akkerbouw behoefte aan nutriënten, waardoor er de afgelopen jaren steeds meer transport van dierlijke uitwerpselen ontstaan is, juist ook over de landsgrenzen heen. Dit is echter vaak weinig efficiënt en economisch gezien meestal niet zinvol. Het project “Mest op Maat” heeft als doel door technische innovaties de mest ter plaatse te behandelen en te verwerken en zo het transport van mest over de grens aanzienlijk te reduceren.

Door een verbeterd gebruik van mest en digistaat kan bijv. de CO2-uitstoot verminderd worden – door de vervanging van kunstmest (energie-intensieve productie), een beter energetisch gebruik van beschikbare reststoffen en een betere transporteerbaarheid van de voedingsstoffen. Bovendien ondersteunt een toegenomen energetisch gebruik van deze reststoffen de duurzame energieproductie in het programmagebied, en draagt daarmee bij aan de klimaatdoelstellingen van de EU, Nederland en Nordrhein-Westfalen.

Uitdagingen samen oppakken
Aan het begin van het project worden ontstaan, overschot en transport van dierlijke uitwerpselen en hoeveelheden nutriënten transparant voorgesteld. Met hulp van gemeenschappelijke grensoverschrijdende excursies en expertworkshops zullen in het project bijv. innovatieve opwerkingstechnologieën onderzocht en beoordeeld worden. Het zwaartepunt van het werk in het project is de studie van bestaande en nieuwe technologieën en concepten voor mest en vergistingsresiduen. Door tests in het laboratorium moet het rendement van bestaande technieken toenemen, worden nieuwe technologieën ontwikkeld en tot technisch uitgewerkte concepten gevormd. Uiteindelijk worden deze concepten in pilotinstallaties in de praktijk gerealiseerd. Met behulp van deze installaties worden meststoffen geproduceerd, die in de markt gezet kunnen worden. In grensoverschrijdende workshops voor Duitse en Nederlandse experts worden aan de hand van de marktspecificaties duurzame opwerkingsconcepten en producten ontwikkeld. Afsluitend worden de concepten voor de consolidering en validering van de uitkomsten op economische haalbaarheid onderzocht.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.169.850,59 €

Projectlooptijd

7.10.2015 - 30.6.2019

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

Fachhochschule Münster

Projectpartners

Saxion, DNL-contact Gmbh & Co KG, Kompetenzzentrum 3N e.V., Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, R. Wessendorf Agrar-Service u. Handel GmbH & Co. KG, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd eG, REW Regenerative Energie Wirtschaftssysteme GmbH, Lohnunternehmen Moormann-Schmitz GmbH, LTO Noord Zwolle, Bioenergiecluster Oost-Nederland, Stichting Biomassa, Groot Zevert Vergisting B.V.

Project
Financiering

Financier Bedrag
Bioenergiecluster Oost-Nederland 9.295,95 €
DNL-contact Gmbh & Co KG 16.846,48 €
EFRE / EFRO 1.584.925,11 €
Fachhochschule Münster 184.322,67 €
Groot Zevert Vergisting B.V. 130.575,58 €
Kompetenzzentrum 3N e.V. 94.570,41 €
Landwirtschaftskammer Niedersachsen 33.033,31 €
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 32.620,92 €
Lohnunternehmen Moormann-Schmitz GmbH 21.439,78 €
LTO Noord Zwolle 0,00 €
MB Niedersachsen 198.115,63 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 277.361,89 €
MWIDE NRW 198.115,63 €
Provincie Gelderland 59.434,69 €
Provincie Overijssel 59.434,69 €
R. Wessendorf Agrar-Service u. Handel GmbH & Co. KG 21.439,78 €
Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd eG 48.724,61 €
REW Regenerative Energie Wirtschaftssysteme GmbH 28.175,69 €
Saxion 93.032,28 €
Stichting Biomassa 78.385,49 €