Interreg

Deutschland-Nederland

MEDUWA Vecht(e)

Om de kringloop van micro-verontreinigingen zoals geneesmiddelen en resistentie bacteriën via bodem, voedsel, water en lucht in een stroomgebied aan te kunnen pakken, is een breed pakket van complementaire technieken en methoden noodzakelijk.

MEDUWA -Vecht(e) is een samenwerking van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven, kennisinstellingen, ziekenhuizen, particuliere organisaties, en een overheidsinstelling. Deze coalitie ontwikkelt producten en diensten die de emissies van humane en veterinaire medicijnen en multiresistente bacteriën naar bodem, voedsel, water en lucht tegengaan, en tegelijkertijd de regionale economie ondersteunen.

Innovatieve aspecten van MEDUWA zijn dat tegelijkertijd in meerdere schakels van de medicijnketen gewerkt wordt aan het meten en visualiseren van en communiceren over de problematiek; het modelmatig simuleren van maatregelen; alsmede ontwikkeling van technieken voor mitigatie en preventie. Met behulp van informatie- en communicatietechnologie worden elkaar onderling versterkende ideeën, strategieën, technieken en methoden geïntegreerd voor ondersteuning van het beheer van het bodem- en watersysteem binnen een (deel)stroomgebied.

MEDUWA-Vecht(e) richt zich ter illustratie op het grensoverschrijdende Duits-Nederlandse stroomgebied van de Vecht(e).