Interreg

Deutschland-Nederland

MEDUWA Vecht(e)

MEDUWA Vecht(e)

Het acroniem MEDUWA staat voor MEDicijnen Uit het WAter / MEDizin Unerwünscht im WAsser / MEDicines Unwanted in WAter

Om de kringloop van micro-verontreinigingen zoals geneesmiddelen en resistente bacteriën via bodem, voedsel, water en lucht in een stroomgebied aan te kunnen pakken, is een breed pakket van complementaire technieken en methoden noodzakelijk. MEDUWA-Vecht(e) is een samenwerking van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven, kennisinstellingen, ziekenhuizen, particuliere organisaties, en een overheidsinstelling. Dit consortium ontwikkelt producten en diensten die de vervuiling door humane en veterinaire medicijnen en multiresistente bacteriën in bodem, voedsel, water en lucht tegengaan, en tegelijkertijd de regionale economie ondersteunen.

Innovatieve aspecten van MEDUWA zijn dat tegelijkertijd in meerdere schakels van de medicijnketen gewerkt wordt aan het meten en visualiseren van en communiceren over de problematiek; het modelmatig simuleren van maatregelen; alsmede ontwikkeling van technieken voor mitigatie en preventie. Met behulp van informatie- en communicatietechnologie worden elkaar onderling versterkende ideeën, strategieën, technieken en methoden geïntegreerd voor ondersteuning van het beheer van het bodem- en watersysteem binnen een (deel)stroomgebied.

MEDUWA-Vecht(e) richt zich ter illustratie op het grensoverschrijdende Duits-Nederlandse stroomgebied van de Vecht(e).


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

8.451.607,00 €

Projectlooptijd

11.10.2016 - 30.6.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

Universität Osnabrück

Projectpartners

AVIV BV, Europa Ayurveda Centrum, InProSens, Novaris Orbit Technology, Smart Hydrology, NX Filtration BV, Tournois Dynamic Innovations BV, VitalFluid, Radboud universiteit, Saxion University of Applied Sciences, Wetsus, The Integrated Assessment Society (TIAS), Universität Münster Inst. für Hygiene, Universitätsklinikum Münster Inst. für Medizinische Mikrobiologie, Universiteit Twente Water Management, Stichting Huize Aarde, Noldus Information Technology BV, DEMCON advanced mechatronics, Ubisense GmbH, AMRIF BV, Alloksys Life Sciences BV, Aix Scientifics, Microganic GmbH, Geoplex GIS GmbH, WEIL Wasseraufbereitung GmbH, Radboud Universitair Medisch Centrum, Waterschap Zuiderzeeland