Interreg

Deutschland-Nederland

MEDUWA Vecht(e)

MEDUWA Vecht(e)

Het acroniem MEDUWA staat voor MEDicijnen Uit het WAter / MEDizin Unerwünscht im WAsser / MEDicines Unwanted in WAter

Om de kringloop van micro-verontreinigingen zoals geneesmiddelen en resistente bacteriën via bodem, voedsel, water en lucht in een stroomgebied aan te kunnen pakken, is een breed pakket van complementaire technieken en methoden noodzakelijk. MEDUWA-Vecht(e) is een samenwerking van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven, kennisinstellingen, ziekenhuizen, particuliere organisaties, en een overheidsinstelling. Dit consortium ontwikkelt producten en diensten die de vervuiling door humane en veterinaire medicijnen en multiresistente bacteriën in bodem, voedsel, water en lucht tegengaan, en tegelijkertijd de regionale economie ondersteunen.

Innovatieve aspecten van MEDUWA zijn dat tegelijkertijd in meerdere schakels van de medicijnketen gewerkt wordt aan het meten en visualiseren van en communiceren over de problematiek; het modelmatig simuleren van maatregelen; alsmede ontwikkeling van technieken voor mitigatie en preventie. Met behulp van informatie- en communicatietechnologie worden elkaar onderling versterkende ideeën, strategieën, technieken en methoden geïntegreerd voor ondersteuning van het beheer van het bodem- en watersysteem binnen een (deel)stroomgebied.

MEDUWA-Vecht(e) richt zich ter illustratie op het grensoverschrijdende Duits-Nederlandse stroomgebied van de Vecht(e).

Project
Informatie

Geplande projectkosten

8.451.607,00 €

Projectlooptijd

11.10.2016 - 10.10.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Universität Osnabrück

Projectpartners

Noldus Information Technology BV, Demcon Advanced Mechatronics Enschede B.V. , Wetsus, AVIV BV, Europa Ayurveda Centrum, InProSens, Novaris Orbit Technology, NX Filtration BV, Tournois Dynamic Innovations BV, VitalFluid, Radboud universiteit, Saxion Hogeschool, The Integrated Assessment Society (TIAS), Universität Münster Inst. für Hygiene, Universitätklinikum Münster Inst. für Medizinische Mikrobiologie, Universiteit Twente Water Management, Stichting Huize Aarde, Ubisense GmbH, AMRIF BV, Alloksys Life Sciences BV, Aix Scientifics, Microganic GmbH, Geoplex GIS GmbH, WEIL Wasseraufbereitung GmbH, Radboud Universitair Medisch Centrum, Waterschap Zuiderzeeland

Project
Financiering

Financier Bedrag
Smart Hydrology 0,00 €
Stichting Huize Aarde 0,00 €
The Integrated Assessment Society (TIAS) 0,00 €
Provincie Flevoland 19.091,00 €
Universiteit Twente Water Management 30.956,00 €
Radboud universiteit 31.109,00 €
Universitätklinikum Münster Inst. für Medizinische Mikrobiologie 33.426,00 €
Universität Münster Inst. für Hygiene 33.449,00 €
Saxion Hogeschool 34.208,00 €
Provincie Fryslân 35.535,00 €
Wetsus 37.404,00 €
Universität Osnabrück 37.726,00 €
Waterschap Zuiderzeeland 43.537,00 €
AMRIF BV 50.146,00 €
Tournois Dynamic Innovations BV 54.060,00 €
Alloksys Life Sciences BV 56.004,00 €
Radboud Universitair Medisch Centrum 93.467,00 €
Demcon Advanced Mechatronics Enschede B.V. 98.444,00 €
Noldus Information Technology BV 100.802,00 €
Novaris Orbit Technology 125.796,00 €
AVIV BV 128.696,00 €
InProSens 133.320,00 €
VitalFluid 142.135,00 €
Provincie Gelderland 151.336,00 €
Provincie Overijssel 151.336,00 €
WEIL Wasseraufbereitung GmbH 155.540,00 €
Microganic GmbH 159.893,00 €
Aix Scientifics 160.842,00 €
Europa Ayurveda Centrum 161.493,00 €
NX Filtration BV 161.519,00 €
Ubisense GmbH 175.206,00 €
Geoplex GIS GmbH 200.239,00 €
MWIDE NRW 297.724,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 535.917,00 €
MB Niedersachsen 595.448,00 €
EFRE / EFRO 4.225.803,00 €