Interreg

Deutschland-Nederland

MariGreen

Achtergrond

Het project MariGreen hanteert een integratief uitgangspunt voor de ontwikkeling en realisatie van GreenShipping-technologieën in het Duits-Nederlandse grensgebied. De 12 deelprojecten van MariGreen zijn gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten en methodes, in het bijzonder ter verbetering van de milieubalans, maar ook voor de rendabiliteit en het toekomstperspectief van de scheepvaart. De scheepvaart brengt diverse milieu-invloeden met zich mee. Door het stijgende transportvolume is het waarschijnlijk dat de emissies van de scheepvaart in totaliteit zullen toenemen. Daarom wordt het ontwikkelen van oplossingen – onder de noemer GreenShipping – voor een emissie-armere en milieuvriendelijkere scheepvaart steeds belangrijker. Bij deze problematiek komen nog de steeds strengere milieuregels. MariGreen focust in de innovatieprojecten sterk op marktgerichtheid.Vooral de verkoopbaarheid van de technologieën staat bij de ontwikkelingen op de voorgrond, maar ook logistieke innovaties, eco-efficiënt vervoer en verschuiving van vrachtvolumes naar de scheepvaart.

Doelen

I. Ontwikkeling van een „groenere“ scheepvaart:

  • Vermindering van de CO2-uitstoot en andere emissies

  • Energie-efficiënte en hulpbron-efficiënte scheepvaart

  • Veilige scheepvaart ter bescherming van de regionale en mondiale kusten en zeeën

II. Versterking van de maritieme economie:
  • Behouden en scheppen van maritieme arbeidsplaatsen

  • Ontwikkeling „groene“ maritieme innovaties

  • Grensoverschrijdende maritieme technologietransfer tussen wetenschap/bedrijfsleven
  • Ondersteuning grensoverschrijdende maritieme opleiding en werving vakkrachten

III. Maritieme kennisnetwerken en werving vakkrachten
  • Grensoverschrijdende kennisnetwerken maritieme spelers
  • Grensoverschrijdende werving maritieme vakkrachten

 

Het project MariGreen wordt in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland gecofinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, het Land Niedersachsen (Niedersächsische Staatskanzlei), het Noordrijn-Westfaalse Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk en de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant en Overijssel. Het project wordt begeleid door het programma-management INTERREG bij de Eems Dollard Regio (EDR).

Meer informatie over het project vindt u op www.marigreen.eu