Interreg

Deutschland-Nederland

LNG PILOTS

LNG: Project gericht op de ontwikkeling van (regionale) innovatieve oplossingen voor de transport- en industriesector

Het goederenverkeer over weg en water zal in de komende jaren verder toenemen. Tot nu toe is het transport grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Door de groei in het goederenverkeer zal ook de CO2-uitstoot flink gaan toenemen. Dat is slecht voor het milieu en klimaat. De introductie van LNG (Liquefied Natural Gas) als alternatieve brandstof voor het zware vrachtverkeer en de binnenvaart, betekent geen fijnstof en zwavel-emissies meer, 80 tot 90% minder stikstofdioxide en een besparing van 10 tot 20% op de CO2-uitstoot.

Het project “LNG PILOTS” is opgezet om de introductie van LNG als alternatieve brandstof in het grensoverschrijdende goederenverkeer te versnellen. De introductie van LNG als nieuwe brandstof brengt een onderzoeks- en ontwikkelingsbehoefte met zich mee.

In het project zullen door bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties o.a. analyses voor een trimodale infrastructuur (zwaar vrachtverkeer, binnenschepen en industriële toepassingen) in havens en bedrijventerreinen worden uitgevoerd. Ook worden de mogelijkheden van het gebruik van bio-LNG onderzocht. Daarnaast worden logistieke concepten voor het grensgebied van Duitsland en Nederland ontwikkeld. Ook worden technische innovaties op het gebied van tankstations en opslag verder ontwikkeld.

Projecteffecten
Investeringen op dit gebied zullen de kwaliteit van de regionaal gevestigde onderzoeksinstellingen ten goede komen en de vestiging van hoogwaardige technologische ondernemingen op het gebied van logistiek, voertuigbouw, scheepsbouw, energietechniek en energievoorziening mogelijk maken. Daarnaast kunnen Duitsland en Nederland technologische voorlopers m.b.t. LNG-toepassingen en hun concurrentiepositie in Europa versterken.

Middelgrote ondernemingen uit de logistieke- en transportbranche staan tegenwoordig onder grote druk om kosten te besparen. Hun concurrentiepositie kan door het gebruik van LNG als brandstof verbeterd worden waardoor ook arbeidsplaatsen voor de lange termijn behouden blijven.

De invoering van de nieuwe LNG business-mogelijkheden zal de orderportefeuille van bestaande ondernemingen verbeteren (ombouw van schepen naar LNG, bouw van plants etc.), en leiden tot kansen voor het oprichten van nieuwe bedrijven/bedrijvigheid.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

6.747.285,90 €

Projectlooptijd

15.1.2016 - 30.6.2019

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

Stichting Energy Valley

Projectpartners

Kompetenzzentrum 3N e.V., DST, Rijksuniversiteit Groningen , HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Ekwadraat advies BV, Bioenergie Gehlenberg GmbH & Co KG, PitPoint, Gas- und Wärme- Institut Essen e. V., Green Bio Power B.V., Orange Gas B.V., Grundstück Hünxe GmbH, DMT Environmental Technology B.V., Stark Learning, INGHA, BTO Management Consulting AG, Merkel Energy GmbH, De Lauwershorst Groep, Energie Agentur NRW, Mobiele Stroom B.V., Menke Spezial-Transporte GmbH & Co. KG, Low8, Deltalinqs, H.S. Agri B.V., GasCom, Rotec Engineering B.V., Rolande LNG B.V., POC Transport, Regenerative Energie Münster, HarvestaGG, Prins Autogassystemen B.V., CG Holthausen B.V., Green Planet Pesse B.V., Gebrüder Beckmann, Q1 Energy AG, Tiefkuehl Overnight-Service

Project
Financiering

Financier Bedrag
BHM PENLAW 13.005,00 €
Agiplan GMBH 94.555,00 €
Bioenergie Gehlenberg GmbH & Co KG 7.785,00 €
BTO Management Consulting AG 89.922,75 €
CG Holthausen B.V. 43.535,00 €
Cryotherm 152.896,00 €
De Lauwershorst Groep 25.091,25 €
Deltalinqs 17.028,00 €
DMT Environmental Technology B.V. 87.735,00 €
DST 33.930,00 €
EE ENERGY ENGINEERS GmbH 75.015,00 €
EFRE / EFRO 3.373.641,80 €
Ekwadraat advies BV 40.704,00 €
Energie Agentur NRW 0,00 €
Gas- und Wärme- Institut Essen e. V. 47.344,38 €
GasCom 113.550,00 €
Gebrüder Beckmann 41.562,50 €
Green Bio Power B.V. 34.000,00 €
Green Planet Pesse B.V. 11.242,50 €
Greenmove Technologies BV 201.418,00 €
Grundstück Hünxe GmbH 0,00 €
H.S. Agri B.V. 10.485,00 €
HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) 101.008,60 €
HarvestaGG 0,00 €
INGHA 70.050,75 €
Kompetenzzentrum 3N e.V. 52.652,50 €
Kryolite 269.053,33 €
MB Niedersachsen 197.857,16 €
Menke Spezial-Transporte GmbH & Co. KG 20.985,00 €
Merkel Energy GmbH 65.014,50 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 237.429,99 €
Mobiele Stroom B.V. 85.963,00 €
MWIDE NRW 197.857,16 €
Orange Gas B.V. 0,00 €
Overnight Tiefkühl Service GMBH 17.535,00 €
PitPoint LNG 52.185,00 €
PlanET Biogas Global GmbH 48.762,00 €
POC Transport 60.708,15 €
Prins Autogassystemen B.V. 111.610,00 €
Provincie Drenthe 11.650,93 €
Provincie Flevoland 26.736,28 €
Provincie Fryslân 41.051,69 €
Provincie Gelderland 36.109,26 €
Provincie Groningen 15.708,41 €
Provincie Noord-Brabant 14.612,04 €
Provincie Overijssel 12.373,72 €
Q1 Energy AG 28.117,50 €
Regenerative Energie Münster 7.450,00 €
Rijksuniversiteit Groningen 8.853,75 €
Rolande LNG B.V. 36.656,25 €
Rotec Engineering B.V. 289.622,50 €
Stark Learning 40.928,75 €
Stichting Biomassa 22.284,00 €
Stichting Energy Valley 1.500,00 €
Universal Energy Solutions BV 50.512,50 €