Interreg

Deutschland-Nederland

LIVING Vecht-Dinkel

Voor een veilig, natuurlijk en vitaal Vecht-Dinkel-stroomgebied

In LIVING staat de verenigbaarheid van uiteenlopende doelstellingen, zoals hoogwaterbescherming, regionale economische ontwikkeling en milieubescherming in het Vecht-Dinkel systeem centraal. De doelstellingen worden in elf maatregelen en deelprojecten gerealiseerd. In dit project zullen onder meer de volgende grensoverschrijdende resultaten worden nagestreefd; een uitvoeringsprogramma en hoogwatervoorspellings-model voor de Vecht, een ontwikkelconcept en een uitgevoerde retentiemaatregel voor de Dinkel, een verbeterde
fietsroute langs de Vecht, en het realiseren van een toeristische trekpleister lang de Vecht. Vanwege het grens- en thema overschrijdende karakter van dit project zijn efficiënte en effectieve communicatielijnen tussen de projectpartners langs het volledige riviersysteem noodzakelijk. De kennisuitwisseling tussen de partners vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het project.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.480.283,00 €

Projectlooptijd

1.2.2017 - 31.12.2020

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

Waterschap Vechtstromen

Projectpartners

Waterschap Drents Overijselse Delta, Stichting De Koppel, Landkreis Grafschaft Bentheim, Vechtdal Marketing, Samtgemeinde Emlichheim, Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim, NLWKN, Kreis Borken, Partner Provincie Overijssel

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 1.240.147,28 €
EUREGIO 90.000,00 €
Kreis Borken 200.000,00 €
Kreis Steinfurt 15.000,00 €
Landkreis Grafschaft Bentheim 100.725,00 €
MB Niedersachsen 112.105,57 €
MWIDE NRW 112.105,57 €
Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim 21.000,00 €
NLWKN 30.000,00 €
Partner Provincie Overijssel 25.000,00 €
Provincie Overijssel 224.211,14 €
Samtgemeinde Emlichheim 25.000,00 €
Stichting De Koppel 8.000,00 €
Vechtdal Marketing 30.500,00 €
Waterschap Drents Overijselse Delta 73.250,00 €
Waterschap Vechtstromen 173.238,44 €