Interreg

Deutschland-Nederland

Leonardo da Vinci Innovation (werktitel)

Leonardo da Vinci Innovation

Oude IJsselstreek, Bocholt, CIVON en andere D / NL organisaties waren initiatiefnemers van Leonardo da Vinci Innovation. Het Leonardo da Vinci jaar 2019 zal aanleiding zijn om met als achtergrond de traditionele maakindustrie in het grensgebied en de ontwikkeling naar Smart-Industry:
• permanente aandacht voor de wereld van de techniek te realiseren
• de grensregio als perspectiefvolle, innovatieve regio op de kaart te zetten.
Uit vooronderzoek bleek dat het regionale bedrijfsleven grote behoefte zal krijgen aan technisch gekwalificeerd personeel en dat het aantrekkelijk aanbod dat het regionale bedrijfsleven te bieden heeft voor technische vakkrachten, ook bij de eigen bevolking weinig bekend is. Met het programma van Leonardo da Vinci Innovation willen we daar wat aan doen aan de hand van de thema’s Jeugd, Techniek, Creativiteit en Participatie:
Jeugd: (basisschool)leerlingen door concrete trajecten (workshops, techniekdagen, talentweken e.d.) attent maken op het thema techniek en innovatie en in contact brengen met de hogeschool (Jeugduniversiteit, Wonen op het water en IJzerwijs)
Techniek: studenten en leerlingen in contact brengen met innovatieve bedrijven in de regio om de aantrekkingskracht van de regio voor afstudeerders te bevorderen (Talententuin, Techniekdag)
Creativiteit: de technische en innovatieve potenties van het regionale bedrijfsleven bevorderen (Industrie 4.0 en Kunst & Handwerk)
Participatie: voor brede delen van de bevolking focus leggen op innovatie en techniek (Publieksmanifestaties)
Jaar van Leonardo da Vinci: Leonardo da Vinci als inspiratiebron en symbool voor het bereiken van de doelstellingen.
De trajecten worden georganiseerd onder regie van het Leonardo projectbureau. Zij vullen elkaar aan en volgen dezelfde doelstelling: op een laagdrempelige en creatieve manier worden techniek en innovatie en het potentieel van het bedrijfsleven aan beide kanten van de grens gepresenteerd.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.146.094,00 €

Projectlooptijd

1.3.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland

Projectpartners

Stadt Bocholt, Westfälische Hochschule - Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen, Achterhoek Werkt, Warmgroen, Oude IJsselstreek, EWIBO, Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Bocholt GmbH, Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG

Project
Financiering

Financier Bedrag
Achterhoek Werkt 22.325,38 €
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland 120.884,90 €
EFRE / EFRO 573.046,73 €
EWIBO, Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Bocholt GmbH 24.926,25 €
MWIDE NRW 143.261,68 €
Oude IJsselstreek 2.689,88 €
Provincie Gelderland 143.261,68 €
Stadt Bocholt 38.357,75 €
Warmgroen 44.692,50 €
Westfälische Hochschule - Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen 18.892,25 €
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG 13.755,00 €