Interreg

Deutschland-Nederland

Leonardo da Vinci Innovation (werktitel)

Leonardo da Vinci Innovation

Oude IJsselstreek, Bocholt, CIVON en andere D / NL organisaties zijn initiatiefnemers van Leonardo da Vinci Innovation. Het project zal aanleiding zijn om met als achtergrond de traditionele maakindustrie in het grensgebied en de ontwikkeling naar Smart-Industry:
• permanente aandacht voor de wereld van de techniek te realiseren
• de grensregio als perspectiefvolle, innovatieve regio op de kaart te zetten.
Uit vooronderzoek bleek dat het regionale bedrijfsleven grote behoefte zal krijgen aan technisch gekwalificeerd personeel en dat het aantrekkelijk aanbod dat het regionale bedrijfsleven te bieden heeft voor technische vakkrachten, ook bij de eigen bevolking weinig bekend is. Met het programma van Leonardo da Vinci Innovation willen we daar wat aan doen aan de hand van de thema’s Jeugd, Techniek, Creativiteit en Participatie:
• Jeugd: (basisschool)leerlingen door concrete trajecten (workshops, techniekdagen, talentweken e.d.) attent maken op het thema techniek en innovatie en in contact brengen met de hogeschool (Jeugduniversiteit, Wonen op het water en IJzerwijs)
• Techniek: studenten en leerlingen in contact brengen met innovatieve bedrijven in de regio om de aantrekkingskracht van de regio voor afstudeerders te bevorderen (Talententuin, Techniekdag)
• Creativiteit: de technische en innovatieve potenties van het regionale bedrijfsleven bevorderen (Factory Matches en Kunst & Handwerk)
• Participatie: voor brede delen van de bevolking focus leggen op innovatie en techniek (Publieksmanifestaties)
• Jaar van Leonardo da Vinci: Leonardo da Vinci als inspiratiebron en symbool voor het bereiken van de
doelstellingen.
De activiteiten konden wegens de Corona-pandemie in het eerste halfjaar van 2020 niet zoals gepland worden uitgevoerd en worden onder leiding van het Leonardo-projectbureau met de partners van de deelprojecten naar 2021 en 2022 verschoven.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.146.094,00 €

Projectlooptijd

1.3.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland

Projectpartners

Westfälische Hochschule - Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen, Stadt Bocholt, EWIBO, Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Bocholt GmbH, Achterhoek Werkt, Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG, Warmgroen, Oude IJsselstreek

Project
Financiering

Financier Bedrag
Oude IJsselstreek 2.689,88 €
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG 13.755,00 €
Westfälische Hochschule - Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen 18.892,25 €
Achterhoek Werkt 22.325,38 €
EWIBO, Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Bocholt GmbH 24.926,25 €
Stadt Bocholt 38.357,75 €
Warmgroen 44.692,50 €
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland 120.884,90 €
MWIDE NRW 143.261,68 €
Provincie Gelderland 143.261,68 €
EFRE / EFRO 573.046,73 €