Interreg

Deutschland-Nederland

Laser-Fertigungstechnik

Innovatieve hogesnelheidsprocessen met laserstraling ter vergroting van de concurrentiekracht van regionale MKB-bedrijven in de productietechniek

De betekenis van laserstraling als modern instrument neemt continu toe. Wanneer metaal gesneden, kunststof gelast of verpakkingen beschreven worden, gebeurt dit in toenemende mate door lasertechniek. Daarbij is het noodzakelijk dat er tussen de laserstraal en object een gecontroleerde beweging wordt uitgevoerd om de werking van de laser in vastgestelde banen te leiden. Door de snelle productietoename kan de laserstraal met steeds hogere snelheid boven de component worden bewogen.

Dit leidt tot een stijging van de productiviteit en exploitatie. Intussen is echter de technologische ontwikkeling van de laserstraalbronnen op een punt aangekomen waarbij met de bestaande technologie de laserstraal vaak niet meer voldoende snel en precies over het object kan worden geleid om van het hele potentieel van de lasertechniek te kunnen profiteren. Deze beperking zal in de toekomst innovatieve ontwikkelingsprocessen brancheoverstijgend belemmeren en heeft volgens onderzoek van het Lasercentrum van de FH Münster (LFM) ook voor de EUREGIO een niet te onderschatten relevantie.

Om de optredende beperking door de straalgeleiding te overwinnen, kunnen bestaande technologieën niet langer gebruikt worden. Alleen door een sterke innovatie met een volledig nieuwe aanpak kan een duurzame oplossing bereikt worden. Het bijbehorende ontwikkelwerk is intensief en wordt op dit moment alleen door financieel sterke grote industriële bedrijven bij hun specifieke toepassingen opgepakt. Als bij de nu beginnende ontwikkelingsprocessen van nieuwe straalgeleiding- en bewerkingsmethoden regionaalspecifieke productie-aspecten van het aanwezige MKB betrokken worden, dan kunnen bedrijven in het EUREGIO-gebied sneller en doelgerichter bij de aanstaande technologieverandering geholpen worden.
Het doel van het aangevraagde project is te onderzoeken of hogesnelheidsprocessen op de “klassieke” manier van lasermateriaalbewerking aan het regionale MKB kan worden overgedragen en met welke inspanning en in we


Naar project

Project
Informatie

Geplande projectkosten

387.245,40 €

Projectlooptijd

1.1.2016 - 31.3.2018

Prioriteit

Erhöhung der grenzüberschreitenden Innovationskraft im Programmgebiet

Hoofdpartner

Laserzentrum FH Münster (LFM)

Projectpartners

ILT Fineworks BV

Project
Financiering

Financier Bedrag
Ministerie van Economische Zaken 32.544,10 €
MWIDE NRW 46.508,17 €
ILT Fineworks BV 32.218,82 €
Provincie Overijssel 13.964,07 €
Laserzentrum FH Münster (LFM) 68.387,54 €
EFRE / EFRO 193.622,70 €