Interreg

Deutschland-Nederland

Laser-Fertigungstechnik

Innovatieve hogesnelheidsprocessen met laserstraling ter vergroting van de concurrentiekracht van regionale MKB-bedrijven in de productietechniek

De betekenis van laserstraling als modern instrument neemt continu toe. Wanneer metaal gesneden, kunststof gelast of verpakkingen beschreven worden, gebeurt dit in toenemende mate door lasertechniek. Tussen de laserstraal en het object moet een gecontroleerde beweging worden uitgevoerd om de werking van de laser in vaste banen te leiden. Door de snelle productietoename kan de laserstraal met steeds hogere snelheid boven de component worden bewogen. Dit leidt tot een stijging van de productiviteit en efficiëntie.

Laserstraal te langzaam
Intussen is de technologische ontwikkeling van de laserstraalbronnen op een punt aangekomen waarbij met de bestaande technologie de laserstraal niet meer voldoende snel en precies over het object kan worden geleid om van het hele potentieel van de lasertechniek te kunnen profiteren. Deze beperking zal in de toekomst innovatieve ontwikkelingsprocessen brancheoverstijgend belemmeren en heeft volgens onderzoek van het Lasercentrum van de FH Münster (LFM) ook voor het Duits-Nederlandse grensgebied een niet te onderschatten relevantie. Om de optredende beperking door de straalgeleiding te overwinnen, kunnen bestaande technologieën niet langer gebruikt worden.

Nieuwe technologie samen met MKB ontwikkelen
Alleen door een sterke innovatie met een volledig nieuwe aanpak kan een duurzame oplossing bereikt worden. Het bijbehorende ontwikkelwerk is intensief en wordt op dit moment alleen door financieel sterke grote industriële bedrijven bij hun specifieke toepassingen opgepakt. Als bij de nu beginnende ontwikkelingsprocessen van nieuwe straalgeleiding- en bewerkingsmethoden specifieke productie-aspecten van het aanwezige MKB betrokken worden, dan kunnen bedrijven in het EUREGIO-gebied sneller en doelgerichter bij de aanstaande technologieverandering geholpen worden.

Het doel van het project is te onderzoeken of hogesnelheidsprocessen op de “klassieke” manier van lasermateriaalbewerking aan het regionale MKB kunnen worden overgedragen. Er moet rekening worden gehouden met verschillende aspecten van de bewerking. Daarom nemen regionale MKBers met hun specifieke behoeftes deel aan het project. Hun toepassingen dienen als indicator en benchmark en kunnen worden gebruikt voor de vergelijking met conventionele technologie.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

387.245,40 €

Projectlooptijd

1.1.2016 - 31.3.2018

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

Laserzentrum FH Münster (LFM)

Projectpartners

ILT Fineworks BV

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 193.622,70 €
ILT Fineworks BV 32.218,82 €
Laserzentrum FH Münster (LFM) 68.387,54 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 32.544,10 €
MWIDE NRW 46.508,17 €
Provincie Overijssel 13.964,07 €