Interreg

Deutschland-Nederland

Laser-Fertigung in KMU

Overdracht van innovatie hogesnelheidsprocessen met laserstralen naar vervaardigprocessen van regionale MKB

Lasertechniek wordt steeds meer toegepast in de productie en hoewel de investeringskosten dalen en lasersystemen productiever worden, is er niet altijd sprake van een rendabele exploitatie. Daarom moet het potentieel van de laserbron bij de bewerking zo goed mogelijk worden benut. Geoptimaliseerde productieprocessen en ?installaties bestaan echter alleen voor standaardbewerkingen en grote industriële klanten. In het nog lopende project ?Laser-productietechniek? kon worden aangetoond dat bij zulke productiemethoden veel potentieel ongebruikt blijft, vooral bij systemen die door MKB?s kunnen worden gebruikt en niet specifiek aangepast zijn. Bij studies naar toepassing van hogesnelheidsmethoden met lasertechniek in productieafdelingen van regionale MKB?s kon een optimalisatiepotentieel gevonden worden van een factor van 30 t.o.v. van de op dit moment bereikte snelheden.
Het is de bedoeling om in een vervolgproject ongebruikt potentieel van de lasersystemen te ontsluiten voor een zo groot mogelijke toepassing in productieprocessen in regionale MKB?s. Zulke ondernemingen profiteren vaak niet van actuele ontwikkelingen, omdat de bijbehorende techniek niet toegesneden is op het eisenprofiel. D.m.v. een adequate realisatie in de vorm van een demonstratiemodel, moet worden aangetoond dat dergelijke aanpassingen mogelijk zijn en dat toptechnologie en MKB elkaar niet uitsluiten en tenslotte in dergelijke productieomgevingen een rendabele inzet van lasers mogelijk is.
Om dit tot een succes te maken dient het bestaande projectteam te worden uitgebreid met een bouwer van speciale machines en een MKB bedrijf als technologiegebruiker. Voorts moet een adequate realisatie van de high speed technologie worden uitgewerkt. Verder zijn andere toepassingen gepland en geïnteresseerde bedrijven mogen meewerken. Hierdoor moeten impulsen voor verdere verspreiding van het gebruik van lasers in de programmaregio worden geïnitieerd en structuren voor gebruik van hoogtechnologie worden gevestigd.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

498.092,36 €

Projectlooptijd

1.4.2018 - 30.9.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

FH Münster

Projectpartners

ILT Fineworks BV, Tecnotion, FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 248.996,37 €
FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH 18.843,87 €
FH Münster 62.116,93 €
ILT Fineworks BV 27.549,03 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 35.912,46 €
MWIDE NRW 59.820,89 €
Provincie Overijssel 23.908,43 €
Tecnotion 20.944,38 €