Interreg

Deutschland-Nederland

KRAKE

Over het project

Veel kleine dorpen, kernen en gemeenten staan voor een nieuwe uitdaging: De mensen in het dorp worden ouder en het aantal bewoners neemt af, winkels sluiten, het culturele aanbod wordt minder. Veel jonge mensen zien hun toekomst in de steden. Kortom, het dorp verliest zijn voorzieningen en levendigheid.Hoe kunnen we deze trend een andere richting geven? En welke rol kunnen de bewoners in de dorpen zelf daarbij spelen? Daar draait het om in het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject „Krachtige Kernen/Starke Dörfer“ (KRAKE).

Experts van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Fachhochschule Münster, de Hochschule Rhein Waal, de Handwerkskammer Münster en de Kreishandwerkerschaft Borken zullen de komende drie jaar in samenwerking met de deelnemende dorpen aan diverse wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor de dorpen werken. Bij het project zullen ca. 40 Nederlandse en Duits dorpen in zes thematische „communities“ betrokken zijn.

De communities:

Care
De formele en informele zorg in dorpen begint langzaam minder te worden en deze afname zal in de toekomst steeds sterker merkbaar worden. De Care Community begeleidt en onderzoekt deze maatschappelijk uitdaging met als doel, om gezamenlijk met de bewoners uit de dorpen oplossingen te vinden en te realiseren. Hoe organiseren wij ons als burgers -bijv. als zorgcoöperatie- en wat pakken we daarbij aan?

Woon
Het doel van de Woon Community is het ontwikkelen van een fysieke woonomgeving die een positieve invloed heeft op de leefbaarheid in de dorpen. De Woon Community richt zich op de vraag: Hoe kunnen we de fysieke woonomgeving van kleine kernen inrichten om de kwaliteit van leven voor de inwoners te optimaliseren?

Healthy Lifestyle
Het doel van de Healthy Lifestyle Community is om burgers te motiveren tot het aannemen van een gezonde leefstijl en de daarvoor benodigde randvoorwaarden te creëren. Hoe kan men zelf invloed uitoefenen op en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welbevinden en persoonlijke kwaliteit van leven? Wat kan de gemeenschap doen om een gezondheid bevorderende leefstijl van burgers te ondersteunen?

Family
In de Family Community ondersteunen we dorpen om een kindvriendelijke gemeenschap te zijn. De pilotdorpen van deze Community willen van elkaar leren door (grens overstijgende) uitwisseling van initiatieven rondom jeugd en gezin. Thema’s waar ze mee aan de slag gaan zijn: het creëren van een aantrekkelijke omgeving voor jeugd en gezin, kinderparticipatie, meertaligheid en intercultureel samenleven in dorpen.

Service
Binnen de Service Community worden -vanuit de behoeften van de Nederlandse en Duitse pilotdorpen- vragen opgepakt over de beschikbaarheid van de verzorgingsstructuur voor het dorp en over de ondersteuning en de rol van kleine lokale en regionale bedrijven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verzorgingsstructuur voor ons dorp beschikbaar blijven of weer beschikbaar zijn? Hoe kunnen vitale burgers/vrijwilligers kleine lokale bedrijven ondersteunen die het moeilijk hebben?

DNA
In de DNA community wordt bij een aantal pilotdorpen dieper ingegaan op het zogenaamde DNA van een dorp. Het DNA is een dynamisch geheel en omvat een aantal indicatoren waarmee verschillende eigenschappen van de sociale structuur van een dorp inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Vervolgens worden op basis hiervan de krachten en zwakten geformuleerd ten aanzien van burgerparticipatie en zelfredzaamheid van het dorp en de regio – ook grensoverschrijdend.