Interreg

Deutschland-Nederland

KRAKE

Krachtige Kernen

Samenvatting:

De gevolgen van de demografische ontwikkeling worden in de landelijke grensregio steeds duidelijker merkbaar: dubbele vergrijzing, ontgroening en krimp. De voorzieningen in dorpen nemen af, en daarmee ook de leefbaarheid. Tegelijkertijd lijden identiteit, vitaliteit en attractiviteit van de dorpen er onder. Deze problematiek bestaat aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens. In het kader van het KRAKE-project pakken de betrokken projectpartners gezamenlijk met min. 40 pilotdorpen uit de Euregio Rijn-Waal en de EUREGIO deze problematiek grensoverschrijdend en multidisciplinair op met als doel: behoud resp. het verbeteren van de leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid van kleine kernen. De behoeften van de dorpen staan daarbij altijd centraal. De focus van het project ligt op het duurzaam versterken van het zelfmanagement van de Nederlandse en Duitse kleine kernen m.b.t. zes themagebieden: zorg, wonen, gezonde leefstijl, kindvriendelijke dorpen, MKB en vrijwilligers, en DNA van het dorp. Rondom elk themagebied ontstaat een community met een aantal pilotdorpen. In nauwe samenwerking tussen burgers/dorpen, MKB en betrokken hogescholen worden binnen deze communities concepten ontwikkeld en gerealiseerd.

Een tweetalige zelfmanagement handboek t.b.v. het specifieke themagebied draagt bij projecteinde bij aan de overdraagbaarheid en toepasbaarheid van de projectresultaten voor andere Nederlandse en Duitse dorpen – en in het verlengde daarvan op wijk- en buurtniveau. Daarmee zijn de projectresultaten ook interessant voor steden en andere landelijke gebieden met een vergelijkbare problematiek. Verschillen tussen Nederlandse en Duitse maatschappelijke systemen, wetgeving en cultuur leiden tot verschillende oplossingen. De grensoverschrijdende ervaringsuitwisseling en kennisdeling betekent met elkaar en van elkaar leren en het verder slechten van de grensbarrière. Het projectmanagement is verantwoordelijk voor de administratieve en organisatorische afwikkeling, de disseminatie en de synergie met andere regionale, nationale en Interreg/EFRO-projecten.

 

Over het project:

Veel kleine dorpen, kernen en gemeenten staan voor een nieuwe uitdaging: De mensen in het dorp worden ouder en het aantal bewoners neemt af, winkels sluiten, het culturele aanbod wordt minder. Veel jonge mensen zien hun toekomst in de steden. Kortom, het dorp verliest zijn voorzieningen en levendigheid.Hoe kunnen we deze trend een andere richting geven? En welke rol kunnen de bewoners in de dorpen zelf daarbij spelen? Daar draait het om in het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject „Krachtige Kernen/Starke Dörfer“ (KRAKE).

Experts van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Fachhochschule Münster, de Hochschule Rhein Waal, de Handwerkskammer Münster en de Kreishandwerkerschaft Borken zullen de komende drie jaar in samenwerking met de deelnemende dorpen aan diverse wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor de dorpen werken. Bij het project zullen ca. 40 Nederlandse en Duits dorpen in zes thematische „communities“ betrokken zijn.

De communities:

Care
De formele en informele zorg in dorpen begint langzaam minder te worden en deze afname zal in de toekomst steeds sterker merkbaar worden. De Care Community begeleidt en onderzoekt deze maatschappelijk uitdaging met als doel, om gezamenlijk met de bewoners uit de dorpen oplossingen te vinden en te realiseren. Hoe organiseren wij ons als burgers -bijv. als zorgcoöperatie- en wat pakken we daarbij aan?

Woon
Het doel van de Woon Community is het ontwikkelen van een fysieke woonomgeving die een positieve invloed heeft op de leefbaarheid in de dorpen. De Woon Community richt zich op de vraag: Hoe kunnen we de fysieke woonomgeving van kleine kernen inrichten om de kwaliteit van leven

voor de inwoners te optimaliseren?

Healthy Lifestyle
Het doel van de Healthy Lifestyle Community is om burgers te motiveren tot het aannemen van een gezonde leefstijl en de daarvoor benodigde randvoorwaarden te creëren. Hoe kan men zelf invloed uitoefenen op en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welbevinden en persoonlijke kwaliteit van leven? Wat kan de gemeenschap doen om een gezondheid bevorderende leefstijl van burgers te ondersteunen?

Family
In de Family Community ondersteunen we dorpen om een kindvriendelijke gemeenschap te zijn. De pilotdorpen van deze Community willen van elkaar leren door (grens overstijgende) uitwisseling van initiatieven rondom jeugd en gezin. Thema’s waar ze mee aan de slag gaan zijn: het creëren van een aantrekkelijke omgeving voor jeugd en gezin, kinderparticipatie, meertaligheid en intercultureel samenleven in dorpen.

Service
Binnen de Service Community worden -vanuit de behoeften van de Nederlandse en Duitse pilotdorpen- vragen opgepakt over de beschikbaarheid van de verzorgingsstructuur voor het dorp en over de ondersteuning en de rol van kleine lokale en regionale bedrijven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verzorgingsstructuur voor ons dorp beschikbaar blijven of weer beschikbaar zijn? Hoe kunnen vitale burgers/vrijwilligers kleine lokale bedrijven ondersteunen die het moeilijk hebben?

DNA
In de DNA community wordt bij een aantal pilotdorpen dieper ingegaan op het zogenaamde DNA van een dorp. Het DNA is een dynamisch geheel en omvat een aantal indicatoren waarmee verschillende eigenschappen van de sociale structuur van een dorp inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Vervolgens worden op basis hiervan de krachten en zwakten geformuleerd ten aanzien van burgerparticipatie en zelfredzaamheid van het dorp en de regio – ook grensoverschrijdend.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.769.701,98 €

Projectlooptijd

1.1.2016 - 30.6.2019

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Projectpartners

Handwerkskammer Münster, Fachhochschule Münster, Hochschule Rhein-Waal, Transferagentur FH Münster GmbH, Kreishandwerkerschaft Borken, Dorpengroep NL, Dorpengroep D

Project
Financiering

Financier Bedrag
Dorpengroep D 41.400,00 €
Dorpengroep NL 41.400,00 €
EFRE / EFRO 1.884.850,99 €
Fachhochschule Münster 105.346,19 €
Handwerkskammer Münster 25.774,62 €
Hochschule Rhein-Waal 183.189,58 €
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 487.817,18 €
Kreishandwerkerschaft Borken 18.705,21 €
MWIDE NRW 471.212,75 €
Provincie Gelderland 471.212,75 €
Provincie Noord-Brabant 0,00 €
Transferagentur FH Münster GmbH 38.792,71 €