Interreg

Deutschland-Nederland

KI-AGIL

KI-AGIL - Kunstmatige intelligentie ontsluiten voor bedrijven door middel van agile arbeidsvormen

De doorlopende ontwikkelingen binnen de informatietechnologie – in het bijzonder op het gebied van digitalisering, data analyse en daarop voortbouwend kunstmatige intelligentie (AI) – openen nieuwe deuren voor de industriele productie, intelligente producten, diensten en informatiseringsystemen: grote hoeveelheden data
m.b.t. machines, opdrachten en gebruikersgewoonten van klanten kunnen tegen een lage kostprijs gedetailleerd vastgelegd, automatisch verwerkt en d.m.v. KI zelfsturend geanalyseerd worden. Voorts kunnen machines door middel van AI (marine learning), op zelfstandige wijze maatregelen zoals handelingsprotocollen ontwikkelen. Dit resulteert in een groot potentieel voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en de daaraan verbonden door data ondersteunde business modellen.
Tegelijkertijd mag niet over het hoofd worden gezien, dat technologie zoals AI mogelijkerwijs ook in meer gevoelige levensgebieden zal worden ingezet en in ethisch, juridisch, cultureel en institutioneel opzicht zo moeten worden ingebed, dat maatschappelijke basiswaarden en de fundamentele rechten van het individu gewaarborgd blijven.
Technologie moet daarbij een passende rol in dienst van de maatschappij en de mensheid blijven vervullen.

Het doel van KI-Agil is om, speciaal voor MKB bedrijven, de voorwaarden voor de implementatie van AI en de hierop steunende innovatieve branches te verbeteren. De Hanzehogeschool Groningen en het Instituut voor Duale Studies verkennen binnen zes MKB’s de grenzen van AI en zoeken naar implementeerbare gebruikersmogelijkheden, met het doel om nieuwe werkvormen en businessmodellen in samenwerking met deze bedrijven te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke grondbeginselen. 10 andere bedrijven in het grensgebied worden geinformeerd over de mogelijkheden omtrent de inzet van AI, wat in een vervolgproject verder uitgewerkt kan worden.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

918.230,00 €

Projectlooptijd

1.7.2020 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen

Projectpartners

Hanzehogeschool, Groningen Seaports, Ultraware Consultancy and Development B.V., IG AMEK GmbH, Kuipers technologies GmbH , Nidaros Concepts B.V, YP Your Partner

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Groningen 34.990,54 €
IG AMEK GmbH 39.087,50 €
Kuipers technologies GmbH 0,00 €
Provincie Drenthe 62.500,00 €
MB Niedersachsen 321.380,50 €
Provincie Fryslân 29.000,00 €
YP Your Partner 39.087,50 €
Hanzehogeschool 30.600,44 €
EFRE / EFRO 5.000,00 €
Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen 25.663,25 €
Nidaros Concepts B.V 39.087,50 €
Groningen Seaports 23.767,81 €
Ultraware Consultancy and Development B.V. 39.087,50 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 189.889,96 €
BvL Oberflächentechnik GmbH 39.087,50 €