Interreg

Deutschland-Nederland

iPro-noord

Project ter bevordering van productinnovaties met het doel Duitse en Nederlandse MKB’s door middel van grensoverschrijdende kennis-transfer voor Industrie 4.0/Smart Industries toekomstbestendig te maken

Het project omvat concrete maatregelen ter sensibilisering, stimulering en prototypische ontwikkeling van innovatieve, technologisch hoogwaardige en intelligente producten in Duitse en Nederlandse MKB´s in het projectgebied. Door middel van grensoverschrijdend technologietransfer moet de potentie voor innovatie van een hoog aantal Duitse en Nederlandse MKB´s in het projectgebied worden benut en ondersteund voor hun participatie aan Smart Industries/Industrie 4.0.

De bekendmaking van het project aan MKB’s middels informatie- en themabijeenkomsten geschiedt in overleg en samenwerking met regionale intermediairs. Hierbij horen organisaties als NOM, Kennispoort Zwolle, Fieldlabs, Regionale Centra voor Technologie aan NL-kant en Wirtschaftsfördereinrichtungen o. a. in Münster en het Münsterland, de Grafschaft Bentheim, de Landkreis en Stadt Osnabrück, alsmede het Emsland en Ostfriesland aan D-kant.
Ook de inventarisatie van, het eerste concrete contact met en informatie aan geschikte MKB’s door informatie en acquisitie (module 1) geschiedt in eerste instantie via regionale intermediairs resp. via de projectpartners.

Vanaf module 2 “verdiepende gesprekken” zijn de projectpartners vertegenwoordigd door regiocoördinatoren in een gezamenlijk projectteam verantwoordelijk voor de uitvoering en de begeleiding van de afzonderlijke MKB projecten “conceptontwikkeling”, “haalbaarheidsstudies” en “prototypische ontwikkeling” (modules 3 t/m 5) op operationeel niveau- het moment dus waarop MKB´s concreet aan het project deelnemen. De Leadpartner is verantwoordelijk voor de correcte formele en administratieve uitvoering van het project.

Universiteiten, hogescholen, R&D-/kennisinstellingen en beroepsopleidingsinstellingen zullen in het project ten behoeve van MKB’s voor kennisoverdracht en/of als externe dienstverleners worden ingeschakeld. De regionale coördinatoren ondersteunen de MKB-ers bij het zoeken naar en de keuze van de meest geschikte externe dienstverleners.


Naar project

Project
Informatie

Geplande projectkosten

11.597.136,00 €

Projectlooptijd

1.1.2016 - 31.12.2019

Prioriteit

Erhöhung der grenzüberschreitenden Innovationskraft im Programmgebiet

Hoofdpartner

Oost NV - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland

Projectpartners

Münsterland e.V., Kennispark Twente, TechnologieCentrum Noord-Nederland, Wirtschaftsförderung Emsland GmbH, Deelnemende ondernemingen

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 5.000.000,00 €
Provincie Overijssel 96.495,00 €
Provincie Groningen 51.172,00 €
Provincie Drenthe 51.172,00 €
Ministerie van Economische Zaken 438.613,00 €
MWIDE NRW 365.512,00 €
Provincie Gelderland 42.399,00 €
Emsland GmbH 0,00 €
Stichting Novel-T 0,00 €
Deelnemende ondernemingen 5.135.089,00 €
Provincie Fryslân 51.172,00 €
Niedersächsische Staatskanzlei 365.512,00 €
TechnologieCentrum Noord-Nederland 0,00 €
Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland 0,00 €
TAFH Münster GmbH 0,00 €
Münsterland e.V. 0,00 €