Interreg

Deutschland-Nederland

iPro-N Continued

iPro-N Continued

iPro-N Continued is een vervolg op het INTERREG Va project iPro-N. Al de activiteiten van iPro-N hebben veel inhoudelijke projecten opgeleverd en het grensoverschrijdende bedrijvennetwerk is ook geïntensifieerd. Het is daarom nu het moment om vanuit deze basis, en vanuit de concrete interesse van bedrijven om 6 Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten uit te voeren, om het iPro-N Continued project op te starten. iPro-N Continued omvat concrete maatregelen voor 6 prototype-ontwikkelingen van innovatieve, technologisch hoogwaardige en intelligente producten en processen bij Duitse en Nederlandse MKB-bedrijven in het projectgebied. Door middel van grensoverschrijdende technologietransfer en samenwerking, moet de potentie voor innovatie van Duitse en Nederlandse MKB’s in het projectgebied optimaal benut en ondersteund worden, in lijn van de verdere doorontwikkeling van de Smart Industrie/Industrie 4.0 programma’s.
Het project is zo opgezet, dat flexibel op ontwikkelingen van industrie en INTERREG gereageerd kan worden. De opzet is zodanig gestructureerd dat uitbreiding van het project met aanvullend budget eenvoudig te realiseren is. De leadpartner is verantwoordelijk voor het correct toepassen van formele en administratieve procedures. De Duitse partner TAFH Münster draagt zorg voor de financiële afwikkeling van de projecten aan de Duitse kant. De core-partners uit iPro-N Emsland GmbH, Technlogiecentrum Noord Nederland TCNN, Münsterland e.V.en Stichting Novel-T hebben in hun rol als associate partner een schakelfunctie.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

519.047,63 €

Projectlooptijd

1.1.2020 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV

Projectpartners

Parthian Technology B.V., Cornelissen Consulting Services BV, EEO Tech GmbH, Smart Material Printing BV, Perpetual Mobile GmbH, AbelLeisure BV, Aqualight GmbH, Marinminds BV, Workumer Jachtservice, Matthews International GmbH, Manuel Mischke/ Freiberufliche Ingenieursdienstleistung, Solid Construct GmbH, TAFH Münster GmbH, Conway Nederland BV

Project
Financiering

Financier Bedrag
AbelLeisure BV 10.260,00 €
Aqualight GmbH 13.815,00 €
Conway Nederland BV 26.550,00 €
Cornelissen Consulting Services BV 31.080,00 €
EEO Tech GmbH 21.600,00 €
EFRE / EFRO 218.000,00 €
Manuel Mischke/ Freiberufliche Ingenieursdienstleistung 7.020,00 €
Marinminds BV 26.085,00 €
Matthews International GmbH 18.960,00 €
MB Niedersachsen 10.202,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 10.712,00 €
MWIDE NRW 7.652,06 €
Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV 0,00 €
Parthian Technology B.V. 23.430,00 €
Perpetual Mobile GmbH 34.740,00 €
Provincie Drenthe 0,00 €
Provincie Fryslân 1.785,00 €
Provincie Gelderland 1.340,07 €
Provincie Groningen 0,00 €
Provincie Overijssel 4.017,00 €
Smart Material Printing BV 21.600,00 €
Solid Construct GmbH 18.450,00 €
TAFH Münster GmbH 0,00 €
Workumer Jachtservice 11.749,50 €