Interreg

Deutschland-Nederland

InMediValue

Innovation in medical imaging value chains

Het project omvat:
– De ontwikkeling van een 3D mammografie onderzoeksmethode die gepaard gaat met minder pijn om te komen tot een hogere kwaliteit en een hoger deelnamepercentage aan borstkankerscreening
– De ontwikkeling van een technologie die gebaseerd is op kunstmatige intelligentie, voor de 3D-mammografie beeldanalyse t.b.v. betere analyse van kalkafzettingspatronen in de radiologische diagnose en
– De ontwikkeling van een multimodale imaging-marker, zodat de chirurgen de lymfeklieren of de tumoren kunnen lokaliseren door middel van innovatieve imagingtechnieken
Het is de bedoeling dat praktische probleemstellingen op het terrein van de medische imaging vraaggericht worden opgepakt, bv. vanuit het academisch ziekenhuis (gebruikers), zodat oplossingen in een samenwerking tussen de hogescholen en de betrokken bedrijven kunnen worden uitgewerkt. De betrokken onderzoeksinstellingen en bedrijven werken aan oplossingen, krijgen inzichten en beschermen deze, om deze op korte, middellange en lange termijn aan patiënten te kunnen aanbieden. Daarnaast moeten de zich in de ontwikkelingsfase bevindende producten van de betrokken bedrijven rijp worden gemaakt voor de markt en grensoverschrijdend toegankelijk worden gemaakt voor uitvoering en analyse van mammografieonderzoeken.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.437.839,94 €

Projectlooptijd

1.10.2018 - 30.9.2021

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

Fachhochschule Münster

Projectpartners

TAFH Münster GmbH, Cysal GmbH, Sigmascreening BV, ScreenPoint Medical BV, MIRA-Institut, Universität Twente, Institut für Klinische Radiologie

Project
Financiering

Financier Bedrag
Cysal GmbH 58.399,00 €
EFRE / EFRO 1.718.919,00 €
Fachhochschule Münster 264.088,54 €
Institut für Klinische Radiologie 94.463,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 182.951,00 €
MIRA-Institut, Universität Twente 59.540,00 €
MWIDE NRW 304.918,00 €
Provincie Gelderland 40.655,80 €
Provincie Overijssel 81.311,60 €
ScreenPoint Medical BV 304.144,00 €
Sigmascreening BV 328.450,00 €
TAFH Münster GmbH 0,00 €