Interreg

Deutschland-Nederland

InMediValue

Innovation in medical imaging value chains

Het project omvat:
– De ontwikkeling van een 3D mammografie onderzoeksmethode die gepaard gaat met minder pijn om te komen
tot een hogere kwaliteit en een hoger deelnamepercentage aan borstkankerscreening
– De ontwikkeling van een technologie die gebaseerd is op kunstmatige intelligentie, voor de 3D-mammografie
beeldanalyse t.b.v. betere analyse van kalkafzettingspatronen in de radiologische diagnose en
– De ontwikkeling van een multimodale imaging-marker, zodat de chirurgen de lymfeklieren of de tumoren
kunnen lokaliseren door middel van innovatieve imagingtechnieken

Het is de bedoeling dat praktische probleemstellingen op het terrein van de medische imaging vraaggericht
worden opgepakt, bv. vanuit het academisch ziekenhuis (gebruikers), zodat oplossingen in een samenwerking
tussen de hogescholen en de betrokken bedrijven kunnen worden uitgewerkt. De betrokken
onderzoeksinstellingen en bedrijven werken aan oplossingen, krijgen inzichten en beschermen deze, om deze op
korte, middellange en lange termijn aan patiënten te kunnen aanbieden. Daarnaast moeten de zich in de
ontwikkelingsfase bevindende producten van de betrokken bedrijven rijp worden gemaakt voor de markt en
grensoverschrijdend toegankelijk worden gemaakt voor uitvoering en analyse van mammografieonderzoeken

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.437.839,94 €

Projectlooptijd

1.10.2018 - 30.9.2021

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Fachhochschule Münster

Projectpartners

TAFH Münster GmbH, Cysal GmbH, Sigmascreening BV, ScreenPoint Medical BV, MIRA-Institut, Universität Twente, Institut für Klinische Radiologie

Project
Financiering

Financier Bedrag
TAFH Münster GmbH 0,00 €
Provincie Gelderland 40.655,80 €
Cysal GmbH 58.399,00 €
MIRA-Institut, Universität Twente 59.540,00 €
Provincie Overijssel 81.311,60 €
Institut für Klinische Radiologie 94.463,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 182.951,00 €
Fachhochschule Münster 264.088,54 €
ScreenPoint Medical BV 304.144,00 €
MWIDE NRW 304.918,00 €
Sigmascreening BV 328.450,00 €
EFRE / EFRO 1.718.919,00 €