Interreg

Deutschland-Nederland

ID3AS

ID3AS - Grensoverschrijdend focusgebied "Sensortechnologie en Sensortoepassingen"

Sensortechnologie is een sleuteltechnologie voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en processen door kleine en middelgrote bedrijven (MKB). Toegang tot en het omgaan met de benodigde technische expertise is voor veel kleine en middelgrote bedrijven complex.

Het project ID3AS is opgezet met als doelstelling om de toepassing van sensortechnologie in het Duits-Nederlandse grensgebied verder te ontwikkelen en te ontsluiten voor regionale bedrijven. Het project ID3AS heeft de volgende unieke kenmerken:

ID3AS biedt grensoverschrijdende ondersteuning bij de ontwikkeling en toepassing van sensortechnologie en de toepassing ervan. Concrete meetproblemen binnen bedrijven en sectoren worden door lokale kennispartners opgepakt, ID3AS identificeert het technologievraagstuk, toetst het op technologische en economische haalbaarheid en er wordt een plan opgesteld om tot een werkbare oplossing te komen.

Voor die complexe problemen en innovatiebehoeften, die vanuit de technologie of de toepassing van strategisch belang zijn voor de onderneming en de regio, worden sleutelprojecten geïnitieerd. Deze projecten worden interdisciplinair uitgevoerd in consortia van bedrijven en kennisinstellingen. Het doel is om tot afgewogen, in de praktijk werkbare oplossingen te komen, die ook na de projectperiode beschikbaar zijn en op basis van de actuele stand van zaken in de wetenschap worden doorontwikkeld voor andere toepassingsgebieden.

Spraaksensoren voor parkinsonpatiënten
Een voorbeeld van een sleutelproject binnen het INTERREG-project ID3AS is de ontwikkeling van een systeem voor parkinsonpatiënten om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Veel parkinsonpatiënten ervaren een verandering in spraak, wat behalve belastend, ook een groot risico voor de patiënt is. Van hieruit is de behoefte ontstaan om een “spraakanalyse” te ontwikkelen. Het doel is om een systeem te ontwikkelen dat patiënten thuis kunnen gebruiken om verandering in spraak waar te nemen en te verbeteren. Artsen ontvangen de resultaten van de analyse en kunnen op afstand aanpassingen aanbrengen in het systeem, waardoor patiënten door training hun spraak kunnen verbeteren.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

9.105.937,00 €

Projectlooptijd

1.7.2016 - 30.6.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht in het programmagebied

Hoofdpartner

Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen

Projectpartners

Hanzehogeschool, Kaderpartner NL + D ID3AS

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 4.552.968,50 €
Hanzehogeschool 234.000,00 €
Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen 234.000,00 €
Kaderpartner NL + D ID3AS 2.322.059,10 €
MB Niedersachsen 758.524,55 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 602.813,03 €
Provincie Drenthe 112.003,02 €
Provincie Fryslân 79.221,65 €
Provincie Gelderland 65.562,75 €
Provincie Groningen 79.221,65 €
Provincie Overijssel 65.562,75 €