Interreg

Deutschland-Nederland

ID3AS

ID3AS - Grensoverschrijdend focusgebied "Sensortechnologie en Sensortoepassingen"

Het innovatievermogen in de Duits-Nederlandse grensregio blijft achter bij de internationale ontwikkelingen. Sensortechnologie is een sleuteltechnologie voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en processen door kleine en middelgrote bedrijven (MKB). Toegang tot en het omgaan met de benodigde technische expertise is voor veel kleine en middelgrote bedrijven complex.

Het Institut für Duale Studiengänge van de Hogeschool Osnabrück gevestigd in Lingen en de Hanzehogeschool gevestigd in Groningen hebben het initiatief genomen voor het project ID3AS met als doelstelling om de toepassing van sensortechnologie in het Duits-Nederlandse grensgebied verder te ontwikkelen en te ontsluiten voor regionale bedrijven. Het project ID3AS heeft de volgende unieke kenmerken:

ID3AS biedt grensoverschrijdende ondersteuning bij de ontwikkeling en toepassing van sensortechnologie en de toepassing ervan. Concrete meetproblemen binnen bedrijven en sectoren worden door lokale kennispartners opgepakt, ID3AS identificeert het technologievraagstuk, toetst het op technologische en economische haalbaarheid en er wordt een plan opgesteld om tot een werkbare oplossing te komen.

Voor die complexe problemen en innovatiebehoeften, die vanuit de technologie of de toepassing van strategisch belang zijn voor de onderneming en de regio, worden sleutelprojecten geïnitieerd. Deze projecten worden interdisciplinair uitgevoerd in consortia van bedrijven en kennisinstellingen. Praktijkgerichte kennis van de toepassing wordt in deze projecten samengebracht met wetenschappelijke kennis van de kennispartners, om tot afgewogen, in de praktijk werkbare oplossingen te komen, die ook na de projectperiode beschikbaar zijn en op basis van de actuele stand van zaken in de wetenschap worden doorontwikkeld voor andere toepassingsgebieden.


Naar project

Project
Informatie

Geplande projectkosten

9.750.000,00 €

Projectlooptijd

1.10.2015 - 30.9.2019

Prioriteit

Erhöhung der grenzüberschreitenden Innovationskraft im Programmgebiet

Hoofdpartner

Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen

Projectpartners

Stichting INCAS³, Kaderpartner NL + D ID3AS

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Fryslân 79.221,65 €
Provincie Overijssel 65.562,75 €
EFRE / EFRO 4.552.968,50 €
Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen 234.000,00 €
Hanzehogeschool 234.000,00 €
Provincie Groningen 79.221,65 €
Provincie Drenthe 112.003,02 €
Kaderpartner NL + D ID3AS 2.322.059,10 €
Niedersächsische Staatskanzlei 758.524,55 €
Provincie Gelderland 65.562,75 €
Ministerie van Economische Zaken 602.813,03 €