Interreg

Deutschland-Nederland

Healthy Building Network

Healthy Building Network: Business cases for healthy buildings

Dit project haakt direct aan op de actueel steeds groter wordende bewustwording en interesse voor het thema gezondheid en de effecten hiervan van gebouwen op mensen. Door aanwezige kennis en faciliteiten aan weerszijden van de grens te ontsluiten en verbinden ontstaat de kans dat deze Euregio als één van de eerste regio?s een bepalende rol op het gebied van innovatie in de gebouwde omgeving kan verwerven. Het project haakt daarmee tevens aan op meerdere overheidsprogramma?s op het gebied van gezondheid, innovatie, bevorderen grensoverschrijdende samenwerking en circulaire economie.

Het resultaat van dit project is meerledig:
– Wetenschappelijk onderbouwing(incl. Business case) van het effect van gezondheid in gebouwen op productiviteit.
– Actieve kennisdeling en het verbinden van het MKB aan weerszijden van de grens t.a.v. circulariteit, C2C, gezondheid en de financiële effecten hiervan.
– Aanjagen van innovatie in de Euregio binnen het
MKB om de ontwikkeling en productie van gezonde en circulaire materialen/systemen en diensten mogelijk te maken.
– De euregio sterk positioneren als dé kennisregio op het gebied van innovatie op het gebied van circulariteit in combinatie met gezondheid.
– Versnelde verwijderen van schadelijke materialen (zoals bijvoorbeeld asbest) in bestaande gebouwen a.g.v. een groeiend bewustzijn bij opdrachtgevers van renovatie- of nieuwbouwprojecten.
– Toepassen van materialen en diensten in gebouwen in de Euregio.

Samengevat betekent dit het creëren van een innovatief duurzaam, grensoverschrijdend ecosysteem op het gebied van circulair en gezond bouwen wat bijdraagt aan een duurzame profilering van de Euregio als innovatieve regio op het gebied van materialen, systemen en diensten in de gebouwde omgeving.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.595.087,18 €

Projectlooptijd

1.12.2017 - 30.11.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

Gemeente Venlo

Projectpartners

WFMG - Wirtschaftsförderung der Stadt Münchengladbach GmbH, WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, C2C ExpoLAB, Universiteit van Maastricht, Te ondersteunen MKBers, WFG Kreis Viersen mbH , Bluehub B.V., Blue Engineering B.V., Driesenaar

Project
Financiering

Financier Bedrag
Blue Engineering B.V. 51.109,76 €
Bluehub B.V. 24.357,60 €
C2C ExpoLAB 124.751,98 €
Driesenaar 3.214,63 €
EFRE / EFRO 1.297.543,59 €
Gemeente Venlo 83.017,02 €
MWIDE NRW 286.885,90 €
Provincie Limburg 286.885,90 €
Te ondersteunen MKBers 150.000,00 €
Universiteit van Maastricht 62.904,11 €
WFG Kreis Viersen mbH 86.417,12 €
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH 84.878,46 €
WFMG - Wirtschaftsförderung der Stadt Mönchengladbach GmbH 53.121,11 €