Interreg

Deutschland-Nederland

Health (Pro)Fit

Health (Pro)Fit

Kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) staan aan beide zijden van de grens voor dezelfde uitdagingen van demografische en sociale veranderingen. Dit gaat gepaard met lasten voor werkgevers (bv. tekort aan geschoolde arbeidskrachten/behoefte aan geschoolde arbeidskrachten) en werknemers (bv. hogere werkdruk, hogere pensioenleeftijd). Terwijl grote bedrijven vaak kunnen terugvallen op reeds bestaande concepten voor bedrijfsgezondheidsmanagement, ontbreekt de MKBs vaak aan gerichte maatregelen voor de duurzame bevordering van de gezondheid en prestaties van hun werknemers en managers. Tegen deze achtergrond is een gerichte beschouwing van de gezondheidsbevorderende en gezondheidsbedreigende structuren van het MKB noodzakelijk om op maat gesneden, uitvoerbare en kostenefficiënte maatregelen voor gezondheidsbevordering af te leiden en uit te werken.

Het project Health (Pro)Fit staat voor het behoud en de promotie van gezonde, vitale, gemotiveerde en werkbare medewerkers, managers en teams. De kern van het project is het zogenaamde volwassenheidsmodel. Als zogenaamd “begeleidingssysteem” maakt het volwassenheidsmodel de directe en stapsgewijze implementatie, verdere ontwikkeling en optimalisatie van gezondheidsmaatregelen voor een gezonde onderneming met een gezonde bedrijfscultuur mogelijk. Deze door de FH Münster ontwikkelde aanpak is nieuw en wordt voor het eerst in dit project toegepast.

Het doel van Health (Pro)Fit is het duurzaam versterken van de MKBs door middel van maatregelen voor gezondheidsbevordering, teamontwikkeling en gezondheidsmanagement. Andere doelstellingen zijn het terugdringen van het ziekteverzuim als gevolg van arbeidsongeschiktheid en het vermogen van werknemers om te werken tot de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar en eventueel daarna. De nadruk ligt ook op het versterken van de aantrekkelijkheid van werkgevers.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

632.712,99 €

Projectlooptijd

1.1.2020 - 31.3.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Fachhochschule Münster

Projectpartners

Diverse KMU/MKB, Universiteit Twente, TAFH Münster GmbH

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 316.356,50 €
TAFH Münster GmbH 11.014,13 €
Diverse KMU/MKB 40.000,00 €
Universiteit Twente 53.972,75 €
MWIDE NRW 69.089,12 €
Provincie Overijssel 69.089,12 €
Fachhochschule Münster 73.191,37 €