Interreg

Deutschland-Nederland

H2Watt

H2Watt: Ontwikkeling van een grensoverschrijdend technologiecluster voor de oprichting van ‘fieldlabs’ (proeftuinen) voor de ontwikkeling van competenties, processen en systemen voor de efficiënte productie, opslag en gebruik van waterstof op de Waddenzee

De gebruik van waterstof (H2) wordt beschouwd als belangrijkste sleuteltechnologie voor de toekomst. Waterstof is een kleurloos, reukloos, gifvrij gas dat als energiedrager kan worden gebruikt. Op dit moment zijn er slechts gedeeltelijk ontwikkelde, geteste, verkoopbare, economisch interessante technologieën en methoden voor de productie, de opslag, het transport en het gebruik van waterstof. Met name ontbreekt het echter aan de combinatie van afzonderlijke componenten om een totaalsysteem te vormen en aan strategieën voor een modulaire structuur van een waterstofketen die achtereenvolgens een continue toepassing dient. Toepassingsgebieden zijn onder meer warmte- en elektriciteitsverzorging en andere industriële toepassingen te land, de woningbouw en multimodaal transport alsmede het gebruik als brandstof voor de scheepvaart.
Het H2Watt-project heeft tot doel de economie aan weerszijden van de grens, over de sectoren heen, voor te bereiden op de nieuwe eisen en mogelijkheden die voortvloeien uit de introductie van de sleuteltechnologie waterstof en ook de technologische (verdere) ontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van de waterstofeconomie te bevorderen. Dit gebeurt aan de hand van casestudies voor Ameland (NL) en Borkum (D) als voorbeelden.
H2Watt richt zich op de volgende activiteiten:
– Ontwikkeling van een waterstof laboratorium en testinfrastructuur
– Gebruik van de laboratorium en testinfrastructuur van de door de partners gewenste systeemontwikkelingen, maar ook als demonstratieplatform voor componenten en systemen voor overige bedrijven en instellingen (staat open voor MKB’s)
– (Verdere) Ontwikkeling van marktgerichte milieutechnologieën, hoogtechnologische systemen, componenten en materialen (bv. gebruik van micro- en Nano materialen en innovatieve metaal- en oppervlaktelegeringen)
– Procesontwikkeling en modellering van een waterstof-waardeketen (incl. Life-Cycle-Assessment)
– Ontwikkeling van technologieconcepten

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.265.655,00 €

Projectlooptijd

1.7.2019 - 30.9.2021

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

MARIKO GmbH

Projectpartners

abh Ingenieurtechnik GmbH, Hochschule Emden/Leer, Nordseeheilbad Borkum, Wagenborg Shipping B.V., Resato International B.V., HyGro Technology B.V., Vereniging FME-CWM, Borkumer Kleinbahn und Dampfschiffahrt GmbH, Gemeente Ameland

Project
Financiering

Financier Bedrag
abh Ingenieurtechnik GmbH 21.468,65 €
Borkumer Kleinbahn und Dampfschiffahrt GmbH 143.800,63 €
EFRE / EFRO 906.262,00 €
Gemeente Ameland 141.999,99 €
Hochschule Emden/Leer 150.800,00 €
HyGro Technology B.V. 14.235,50 €
MARIKO GmbH 0,00 €
MB Niedersachsen 339.848,25 €
Nordseeheilbad Borkum 141.999,99 €
Provincie Drenthe 113.282,75 €
Provincie Fryslân 113.282,75 €
Provincie Groningen 113.282,75 €
Resato International B.V. 57.535,00 €
Vereniging FME-CWM 0,00 €
Wagenborg Shipping B.V. 7.856,74 €